Sacobloggen

Karin Fristedt

ArbetsmarknadArbetsmiljö
nya foreskrifter_arbetsmiljo
Idag träder Arbetsmiljöverkets nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. Nu är det dags för oss alla att hjälpas åt att realisera tanken med föreskrifterna, skriver Karin Fristedt.

En historisk dag för arbetsmiljöarbetet

31 mars 2016 är faktiskt en historisk dag. Idag träder de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. Efter drygt 35 års väntan har vi nu specifik reglering på området, som ställer krav på arbetsgivarens arbetsmiljöarbete beträffande arbetsbelastning, arbetstid samt kränkande särbehandling.

Mycket har hänt bara de senaste 6 månaderna sedan beslutet om föreskrifterna togs. Massor av seminarier om föreskrifterna har hållits; av Arbetsmiljöverket och av arbetsgivar- och fackliga organisationer. Arbetsmiljöverket har en kampanj och presenterar idag också sin vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Det är många som har väntat på den, för att få förklaringar och exempel och för att få ett stöd i implementeringen.

Men det är också många som valt att på egen hand utforma material, verktyg och stöd. Utbildningar är på plats, alla sektorer på arbetsmarknaden rustar sig för att få tillräckligt med kunskap. Och mer kommer. Utifrån kravet i §6 ska arbetsgivaren se till att chefer och arbetsledare har kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Även skyddsombuden behöver bygga på med mer kunskap.

Det är glädjande med allt intresse och all aktivitet men kanske samtidigt lite nervöst med dessa stora förhoppningar. För det finns ju ingen mirakelmedicin – bara systematiskt arbetsmiljöarbete!

Arbetsmiljöverket skriver i sin vägledning att föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö reglerar vad som är centralt för att förebygga ohälsa och olycksfall och främja en god arbetsmiljö. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete talar sedan om hur man ska gå tillväga. Nu är det dags för oss alla att hjälpas åt att realisera tanken med föreskrifterna. Vi behöver lyfta in de organisatoriska och sociala faktorerna och se till att dessa frågor blir en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Som vanligt när det gäller arbetsmiljöarbete kommer det inte bli någon quick-fix som snabbt förändrar allt.  Men att jobba mot en gemensam målbild och starta en god dialog om dessa frågor som för oss akademiker är centrala inom arbetsmiljöområdet, gör att vi tillsammans kan komma framåt. Vi kan långsiktigt arbeta för att de delar av dagens ohälsoproblematik som har sitt ursprung i arbetsmiljön på arbetsplatsen kan åtgärdas.

Jag undrar vad jag skriver i min blogg om fem år –hur långt har vi kommit då? Har dessa frågor blivit självklara i det systematiska arbetsmiljöarbetet och har det systematiska arbetsmiljöarbetet blivit självklart på verksamheternas dagordning? Låt oss hoppas!

***

I videon nedan kan du se ett seminarium där Kerstin Waldenström, inspektör på Arbetsmiljöverket, berättar om den kommande föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Karin Fristedt | 31 mars, 2016 | Inga kommentarer
Karin_F_2012_149x100_blogg

Karin Fristedt

| karin.fristedt@saco.se

Karin Fristedt arbetar som utredare inom arbetsmiljö. Hon bloggar om viktiga förutsättningar för att må bra och kunna utvecklas i arbetslivet.

Prenumerera – Arbetsmarknad

Vill du prenumerera på alla inlägg i kategorin Arbetsmarknad? Ange din e-postadress i fältet nedan och få alla inlägg direkt i din inbox.

Kollektivavtal

Vi gillar kollektivavtal. De ger dig bra villkor och skapar trygghet och stabilitet på arbetsmarknaden. Lär dig mer om vad ett kollektivavtal är och hur det fungerar.

Framtidsutsikter

I Sacos rapport Framtidsutsikter presenteras prognoser för hur arbetsmarknaden för ett antal akademikeryrken kommer att se ut 2019.

LAS i förändring

Debatten om LAS har varit intensiv och ofta polariserad. Turordningsreglerna och principen "sist in – först ut" har blivit en symbolfråga. Ofta saknas en bredare syn som tar hänsyn till den helhet där turordningsreglerna endast är en del.
Skyddsombud - med rätt att göra skillnad är Sacofederationens första gemensamma skyddsombudsundersökning.

Hur mycket kan du om LAS?

Vad vet du om anställningstrygghet? Testa dina kunskaper om LAS här.

Välja yrke

Sacos årliga guide inför valet av eftergymnasial utbildning.
Läs Sacos rapporter om arbetsmarknad, entreprenörskap och arbetsmiljö.

Klicka här

för en snabb överblick av ungdomsarbetslösheten i Sverige och Europa