Sacobloggen

Kristin Öster

Utbildning & forskningSaco Studentråd

Högskolan behöver en långsiktigt hållbar finansiering – kommentar till vårändringsbudgeten

I morse kommenterade vi som hastigast regeringens vårändringsbudget på Twitter. Som aviserades redan i december kommer man att dra tillbaka de 300 miljoner som utlovats till kvalitetsstärkande åtgärder i högskolan.

Det är såklart inte bra att regeringen drar tillbaka pengar som öronmärkts för kvaliteten. Men när Europa står mitt uppe i en flyktingkris är det viktigt att alla samhällsgrupper, även vi studenter, visar solidaritet med de människor som flyr. Det är avgörande för Sverige på lång sikt att vi skapar bättre förutsättningar för ett välfungerande mottagande.

Vi fick snabbt mothugg från bland andra Erik Bengtzboe (m), som felaktigt tolkade vår reaktion som att vi välkomnade åtstramningen.

Vi anser inte att det är en långsiktigt hållbar strategi att regeringen plockar från högskolekvaliteten för att bekosta andra samhällsutmaningar. Vi har heller inte glömt de kvalitetsbrister som våra studenter möter. En låg andel lärarledd tid, svag koppling till forskning och en bristande förberedelse inför arbetslivet är några exempel.

Vi är därför fortsatt kritiska till att regeringen bygger ut antalet högskoleplatser, utan att först stärka upp kvaliteten. Vi vill omgående se en omläggning av politiken där kvalitet står i fokus, inte kvantitet.

De 300 miljoner som nu uteblir hade varit ett välkommet tillskott, men långt ifrån tillräckligt. På samma sätt kommer inte heller 250 miljoner kronor årligen, som regeringen öronmärkt för det humanistiska och samhällsvetenskapliga området, att räcka.

Det högskolesektorn behöver är inte tillfälliga tillskott av pengar, utan en långsiktigt hållbar finansiering. Högskolesektorn behöver ett reformerat resurstilldelningssystem, som försäkrar att alla utbildningar kan hålla hög kvalitet.

Kristin Öster | 13 april, 2016 | Inga kommentarer
kristin2013 blogg 2

Kristin Öster

| kristin.oster@saco.se

Kristin Öster är sedan december 2014 Saco studentråds ordförande. Kristin har tidigare suttit som ledamot i Psykologförbundets Studeranderåd. Kristin läser till psykolog på Karolinska Institutet där hon skriver en kandidatuppsats om självkänsla och utbrändhet bland högskolestudenter.

Prenumerera – Utbildning & Forskning

Vill du prenumerera på alla inlägg i kategorin Utbildning & Forskning? Ange din e-postadress i fältet nedan och få alla inlägg direkt i din inbox.

Utbildningskvalitet – vad är det?

Utbildning ska hålla hög kvalitet. Men vad är utbildningskvalitet och hur ska den säkras och höjas på sikt? Denna rapport handlar om just detta och om hur utbildningssystemet bör kompletteras för att studenter ska kunna välja utbildning utifrån kvalitet.

Framtidsutsikter

I Sacos rapport Framtidsutsikter presenteras prognoser för hur arbetsmarknaden för ett antal akademikeryrken kommer att se ut 2019.

Saco Studentmässor

Sveriges största yrkes- & utbildningsmässa för dig som ska välja utbildning efter gymnasiet.

Saco Studentråd

Saco Studentråd är Sveriges största fackliga studentorganisation. Klicka på länken för att läsa mer om vilka vi är, vår organisation och våra samarbeten.

Forskningspolitik

Den hållbara forskningspolitiken är en rapport där Saco redogör för vad som bör ingå i ett bra forsknings- och innovationspolitiskt program.

Bloggen Välja yrke

Välja yrke-bloggen handlar om utbildningsval, både för dig som ska söka till gymnasiet och för dig som funderar på vad du ska göra efter gymnasiet.