Sacobloggen

Gästbloggare

Utbildning & forskningHögre utbildning
Saco studentrad
Saco studentråd har en nollvision om att ingen ska ångra sin utbildning. Styrelsen reste till Riga och pratade om hur Stockholms handelshögskolas filial i Riga arbetar med att få ned antalet studentavhopp.

Antagningssystemet som minskar avhoppen till Handelshögskolan

Varje år åker vi i Saco studentråds styrelse på en studieresa för att inspireras och få kunskap  från andra länder. I år valde vi att åka till Riga. Det finns en intressant närhet mellan Sverige och Baltikum. När du går på stan känner du igen många svenska företag och banker. Visste du till exempel att Stockholms Handelshögskola har en filial i Riga? Och att ca 400 svenskar studerar i Riga, framför allt inom medicin? Dessutom är det många letter som pratar och förstår svenska. Samtidigt är Lettland och Sverige väldigt olika. Medan Sverige har en lång historia som nation har Lettland bara varit självständigt i 45 år, uppdelat i två omgångar. För inte så länge sedan röstade letterna nej till att ryska skulle bli ett andra officiellt språk trots att det finns en stark rysk minoritet i landet. Lettlands turbulenta historia gör det förståeligt att många letter värnar den egna kulturen och det egna språkets ställning i landet.

Stockholms handelshögskola i Riga
Efter självständigheten från Sovjet 1991 skulle marknadsekonomin introduceras i landet. Men efter årtionden av planekonomi saknades kunskap om hur detta skulle hanteras. På baltiska studenters initiativ började Stockholms handelshögskola ta emot baltiska studenter för att utbilda dem i ekonomi. Intresset var stort och år 1994 öppnade de en filial i Riga, Stockholm School of Economics in Riga (SSER). Finansieringen kom från den lettiska staten och svenska biståndsmedel. Genom att försörja Lettland med kunskaper om marknadsekonomi kunde Sverige och SSER stötta den nya självständigheten.

Studieavgifter skapar flera problem
Lettland är en ung nation, och det märks tydligt. Trots Lettlands snabba tillväxt är det ett av Europas fattigaste länder. Det finns en utbredd korruption, inte minst inom högskolorna. Misstron till välfärdssystemet är stor samtidigt som det är underutvecklat. Den högre utbildningen är belagd med avgifter, och det saknas ett heltäckande statligt lånesystem. Studenterna behöver därför någon som kan gå i god för deras banklån, vilket alla föräldrar inte kan. Det sätter käppar i hjulen för många som vill påbörja studier. Vi träffade Student Union of Latvia som tog upp detta som ett hinder för breddad rekrytering. Avgifterna gör även att många tvingas och förväntas jobba samtidigt som de studerar, varför många magisterutbildningar ofta är schemalagda på kvällstid.

Fler kan studera trots avgifter
Student Union of Latvia pekade på SSER som ett gott exempel på hur högskolan gör det möjligt för fler att påbörja studier trots avgifterna. Handelshögskolan går i god för studenternas lån. Fördelen blir att de kan rekrytera brett. Samtidigt ökar skolans incitament för att studenten ska klara studierna och få ett bra jobb, annars får skolan betala av lånet. Det är en intressant lösning på problemet med studieavgifter.

Ett annat problem som Student Union of Latvia tog upp var att synen på högre studier, mycket på grund av avgifterna, är alltför instrumentell. Studenterna går utbildningen för examensbevisets skull, för att sedan få ett bra jobb för att komma ur fattigdom. Studenterna är inte motiverade att studera för den personliga utvecklingen eller av intresse. På många sätt kämpar de lettiska studenterna för en likvärdig möjlighet att få studera – en likvärdighet vi i Sverige mångt och mycket redan har uppnått och som vi kan ta för självklar.

Alternativa antagningssystem – ett intressant exempel
Vi träffade Anders Paalzow som är rektor för SSER. Han berättade om deras antagningssystem. När du söker till SSER antas du inte på betyg. Istället skickar du din CV och dina gymnasieintyg, för att sedan göra ett antagningsprov som testar relevant kunskap för utbildningen. Knappt hälften av de sökande kallas på intervju där de undersöker bland annat motivationen. Utifrån intervjuerna antas 150 studenter, utifrån totalt dryga 600 sökande, varje år.

Vi undrade om det blev dyrt jämfört med att ta in studenter på betyg. Anders Paalzow menade att antagningssystemet minskade kostnaden då avhoppen blev näst intill obefintliga. Man försäkrade sig helt enkelt om att studenten skulle gå klart utbildningen. Alternativa antagningssystem har flera fördelar. Saco studentråd kommer fortsätta diskussionen om hur lärosäten skulle kunna använda alternativa antagningssystem som ett komplement till betygsintagningen.

Jag och resten av styrelsen fick med oss många intressanta tankar hem från resan. På grund av ett späckat schema hann vi inte se så mycket av staden, men vi lyckades i alla fall med att besöka ”världens bästa hipsterkvarter” (enligt okänd källa på internet). Två kvällar på denna hipstergata räckte för att jag skulle bestämma mig för att komma tillbaka till Riga.

Jinnie Stork, styrelseledamot

author_JohnDoe

Gästbloggare

Det här inlägget är skrivet av en gästbloggare på Sacobloggen. Är du intresserad av att gästblogga? Kontakta Daniel Olemyr.

 

Prenumerera – Utbildning & Forskning

Vill du prenumerera på alla inlägg i kategorin Utbildning & Forskning? Ange din e-postadress i fältet nedan och få alla inlägg direkt i din inbox.

Utbildningskvalitet – vad är det?

Utbildning ska hålla hög kvalitet. Men vad är utbildningskvalitet och hur ska den säkras och höjas på sikt? Denna rapport handlar om just detta och om hur utbildningssystemet bör kompletteras för att studenter ska kunna välja utbildning utifrån kvalitet.

Framtidsutsikter

I Sacos rapport Framtidsutsikter presenteras prognoser för hur arbetsmarknaden för ett antal akademikeryrken kommer att se ut 2019.

Saco Studentmässor

Sveriges största yrkes- & utbildningsmässa för dig som ska välja utbildning efter gymnasiet.

Saco Studentråd

Saco Studentråd är Sveriges största fackliga studentorganisation. Klicka på länken för att läsa mer om vilka vi är, vår organisation och våra samarbeten.

Forskningspolitik

Den hållbara forskningspolitiken är en rapport där Saco redogör för vad som bör ingå i ett bra forsknings- och innovationspolitiskt program.

Bloggen Välja yrke

Välja yrke-bloggen handlar om utbildningsval, både för dig som ska söka till gymnasiet och för dig som funderar på vad du ska göra efter gymnasiet.