Sacobloggen

Okategoriserade

Okategoriserade

Studentrådet önskar glad midsommar genom personliga skildringar från årets ledarskapsutbildning

Vilka utmaningar kommer framtidens ledare att stå inför? Var hittar vi passande förebilder  för dessa utmaningar? Vilka perspektiv kan vi lyfta för att plantera frön med potential för multidisciplinära samarbeten på framtidens arbetsmarknad?

Detta var några av de frågor som jag utgick ifrån då jag inledde planeringsarbetet till förmån för den tredje ledarskapsutbildningen i studentrådets regi. Som ni kanske kan förstå, bestod svaren enbart av hypoteser, men de ledde mig fram till det tema som skulle ge ramverk för intensivutbildningen i ett försomrigt Stockholm: Den flexibla ledaren – på en arbetsmarknad i förändring. Utbildningen var uppdelad i dagsteman, ledarskap i facket, politiken, näringslivet, för den interprofessionella/multidisciplinära gruppen.

För att ge dig som läsare den mest rättvisande bild av årets utbildning har jag den stora glädjen att presentera tillbakablickar från fem av de tolv deltagarna. Nedan får du ta del av förväntningar innan, samt intryck under och efter årets ledarskapsutbildning.

Förväntningar innan utbildningen

”När Saco studentråds startade ledarskapsutbildningen för ett par år sedan hade den redan då fångat mitt intresse. Jag fick se bilder och beskrivningar från en kurs som såg mycket intressant ut, med flera välkända namn som föreläsare och studiebesök på verksamheter samt institutioner man vanligtvis inte har tillträde till. Redan då bestämde jag mig för att en gång söka till ledarskapsutbildningen, och i år fick jag chansen. Med höga förväntningar på både utformning och innehåll såg jag väldigt mycket fram emot kursen.”  Isak Skogstad, Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening

IMG_2393-2

 Tisdag 7:e  juni, Den flexibla ledaren – i facket

”Utbildningen inleddes på bästa tänkbara sätt, vi fick träffa fackliga ledare med olika men tillika inspirerande berättelser. Den första och mest påtagliga insikten var att ingen föds till ledare och för att själv bli ledare måste var man identifiera sina möjligheter och egenskaper och bana sin egen väg till ledarskap. Dagen avslutades med ett djupdyk i organisationspsykologi och gemensamma diskussioner och analyser av diverse ledares uttalanden, om hur en ledares handlingar kan vara förödande eller utvecklande för en organisation. Första dagen på utbildningen satte ribban högt för en utbildning som fortsatte leverera goda övningar, historier och möten, med nya insikter dagligen.”                         Luwam Zewenghiel, Sveriges läkarförbund Student

IMG_2394-3

Onsdag 8:e juni, Den flexibla ledaren i näringslivet

”Med en kombination av ledare från olika perspektiv, från skilda organisationer och genom olika former för lärande, erbjöd onsdagen ett brett spektra av insikter i det komplexa området ledarskap. Detta uttrycktes bland annat genom besök på en arbetsplats med en presentation av processen från idé till etablerad organisation. Denna inspirerade historia fortsatte med en minst lika inspirerade lunchintervju tillsammans med den ledare som deltagarna själva utsett. Dagen sammanvävde dessa inspirerade träffar med de många jämlikhetsutmaningar samhället står inför med övningar för hur vi på retorisk väg kan bemöta dessa utmaningar och därmed underbygga flersidighet i samverkan framför ensidighet i medverkan.” Daniel Palmberg, Civilekonomerna

IMG_2569

Torsdag 9:e Juni, Den flexibla ledaren för den interprofessionella/multidisciplinära gruppen

”Dagen började med ett besök på Karolinska sjukhuset där vi fick lyssna på verksamhetschefen för logopedienheten och om den utmaning de ställs inför när omorganiseringen sker när Nya Karolinska Solna växer fram. Efter lunchen var det dags för Nasim Farrokhnia, verksamhetschef på akuten vid södersjukhuset. Hårt arbete och goda relationer pratade hon om. För första gången under utbildningen fick jag se människan bakom ledaren. Det var genuint, rörande och inspirerande. Från att fly från Iran under revolutionen till att bli verksamhetschef på södersjukhuset. Ingen annan historia under utbildningen berörde mig som den hon berättade. Dagen avslutades med en intressant föreläsning om fackets historia.” Marcus Bäcklund, Naturvetarna

IMG_3540

Fredag 10:e juni, Den flexibla ledaren – i politiken

”Fredagen var den dag under ledarskapsutbildningen som jag hade sett mest fram emot. Som statsvetarstudent var nyfikenheten inför mötet i Riksdagen stor, och det var svårt att inte dregla över historierna om fulla sovjeter i riksdagskammaren, underjordiska gångar och de dolda maktkamper som målades upp. Samtidigt var det tankeväckande att upptäcka gemensamma drag mellan de diskussioner och kompromisser som kännetecknar landets politiska ledning, och de problem vi som studenter i ledarroller möter i vardagen. Att finna likhet i olikheten är också det jag tar med mig från utbildningens allra sista dag. Även om det politiska temat var det jag såg mest fram emot, så var det mötena med nya ledare, oväntade perspektiv och framför allt härliga kursdeltagare som gjorde utbildningen så minnesvärd.” Henrietta Flodell, Akademikerförbundet SSR

IMG_2725-2

Intryck efter avslutad utbildning

”Efter att ha genomgått Saco studentsråds ledarskapsutbildning kan jag intyga om att mina förhoppningar infriades. Under en intensiv, men otroligt givande, kursvecka har jag inte bara fått möjlighet att låta mig inspireras och ta del av ypperligt kloka föreläsare samt intressanta studiebesök på exempelvis Nya Karolinska och riksdagen, men även fått lära känna ett flertal riktigt skarpa och duktiga företrädare från flera studentsektioner inom Saco. Om man får chansen att söka till ledarskapsutbildningen ska man ta den, det är sannerligen något man inte får missa.”  Isak Skogstad, Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening

Avslutningsvis vill jag lyfta på hatten för samtliga medverkande föreläsare under utbildningen, ni gjorde utbildningen otroligt mångfacetterad, inspirerande och givande! Jag vill ändå och framförallt rikta ett stort tack till de tolv deltagare som deltog. Från mitt perspektiv som arrangör ser jag att Studentrådet skapade förutsättningarna och ramarna, men det var ni som skapade innehållet! En grupp engagerade studentmedlemmar som på tisdag förmiddag möttes upp som 12 nya bekanta och skiljdes åt som 12 nyfunna vänner, och vår bästa förhoppning – framtida ledare och kollegor.

Kanske är du den som besitter viktiga perspektiv på ledarskap nästa midsommar, får du chansen – ta den! Härmed önskar Saco studentråd er en ljuvlig fortsättning på midsommarfirandet.

Bästa hälsningar, Malin Påhls, Vice ordförande i Saco studentråd, arrangör av ledarskapsutbildningen 2016.

| 25 juni, 2016 | Inga kommentarer