Sacobloggen

Utbildning & forskning

Utbildning & forskningSaco Studentråd
image-4

Medlemsråden 2016 – forum av nätverkande, kompetensutbyte och utbildning inom studentfackligt arbete!

Det har varit en väldigt spännande och lärorik upplevelse att vara en av Tandläkarförbundets Studerandeförenings representanter vid samtliga medlemsråd under 2016. Jag fick frågan om jag ville sammanfatta mina intryck från verksamhetsåret, det ville jag gärna.

Medlemsrådet (20/2) var mitt första någonsin och det satte verkligen ribban högt för resten av året. Medlemsråd 1 med temat, Världsledande pedagogik på hemmaplan bars upp av starka föreläsare och djupdykningar inom ämnet som gav mig helt nya perspektiv på studentens roll inom högre utbildning samt fakulteternas ansvar när det kommer till att skapa incitamentsstrukturer som bidrar till en pedagogisk miljö. Som studentmedlem fick jag en stark bas att bygga på inom studentfackliga arbetet, detta genom att få ta del av oerhört kompetenta personers syn på studiesituationen som råder hos dagens akademiker. Det stora fokus som föreläsarna lade på evidensbaserade metoder och relevant forskning påminde en om varför man från början ville bli akademiker. Det fanns även tid för massvis med diskussioner involverande förtroendevalda från många av Sacos dotterförbund, vilket var ett utbyte jag på förhand hade underskattat nämnvärt. Jag insåg snabbt att detta var ett unikt forum av olika erfarenheter och kunskaper som erbjuder den som lyssnar en helt annan förståelse och helhetsbild av hur det är att vara akademiker i Sverige idag. Mina ögon öppnades för de problem som finns men även också för massvis med idéer och möjligheter som jag nog aldrig hade sett utan hjälp från de engagerade medlemmarna på plats.

Det andra medlemsrådet för året (21/5) utmanade oss till att se utanför vår nuvarande situation som studenter för att se saker ur ett mer globalt perspektiv. Dagstemat, Hållbarhet – på multipla arenor, berörde många personliga hjärtefrågor för mig. Saco studentråd bad oss ta en ordentlig titt på de mest centrala frågorna vår generation står inför och gav oss möjligheten att diskutera dessa frågor med den mest kunniga grupp studenter jag har träffat, vilket var ett av de mest givande momenten för mig under alla medlemsråden. Det gav oerhört mycket att kunna diskutera jämställdhet, samhällsstrukturer och miljö med övriga akademiker samtidigt som föreläsarna gav mig en djupare förståelse för ämnena. Studentrådet lyckades även få med en workshop i det packade schemat som gav mig en större förståelse för skillnader i arbetssituationen, under och efter utbildningen, för studenter inom olika områden. Det förvånade mig hur svårt det är för högskolestudenter att hitta relevanta extrajobb när vi på tandläkarprogrammet blivit lite bortskämda med sommarjobbsmöjligheterna på diverse kliniker.

Sista medlemsrådet (17/9), Vår arbetsmarknad i förändring, lade mer vikt på arbetsmarknaden för akademiker och yrkesvägledning som är tillämpbar för alla. Ännu en gång hade kompetenta föreläsare handplockats till att medverka i väldigt analyserande paneldiskussioner vilket ofta under året lett till ögonblick där alla bitar faller på plats eftersom man får höra ett helt annat perspektiv. Revisionen av politiska programmet inför de tre kommande åren var ett inslag jag uppskattade mycket då alla vi medlemmar fick en chans att påverka Sacos ställning utåt när det kommer till kärnfrågor rörande studenter i samhället.

Det har varit oerhört lärorikt och inspirerande att följa studentrådets arbete under året. Medlemsråden har inte bara varit en social plattform mellan förbunden, utan ett forum för kompetensutbyte och framförallt en utbildning inom studentfackligt arbete. Medlemsråden har känts som en kurs inom hållbar utveckling och inkluderande politik, ett tillfälle att bygga en solid grund – för framtidens akademiska ledare.

 

Christian Bechara, 

Styrelseledamot i Sveriges Tandläkarförbunds Studerandeförening

 

image-2

 

 

| 30 september, 2016 | Inga kommentarer

Prenumerera – Utbildning & Forskning

Vill du prenumerera på alla inlägg i kategorin Utbildning & Forskning? Ange din e-postadress i fältet nedan och få alla inlägg direkt i din inbox.

Utbildningskvalitet – vad är det?

Utbildning ska hålla hög kvalitet. Men vad är utbildningskvalitet och hur ska den säkras och höjas på sikt? Denna rapport handlar om just detta och om hur utbildningssystemet bör kompletteras för att studenter ska kunna välja utbildning utifrån kvalitet.

Framtidsutsikter

I Sacos rapport Framtidsutsikter presenteras prognoser för hur arbetsmarknaden för ett antal akademikeryrken kommer att se ut 2019.

Saco Studentmässor

Sveriges största yrkes- & utbildningsmässa för dig som ska välja utbildning efter gymnasiet.

Saco Studentråd

Saco Studentråd är Sveriges största fackliga studentorganisation. Klicka på länken för att läsa mer om vilka vi är, vår organisation och våra samarbeten.

Forskningspolitik

Den hållbara forskningspolitiken är en rapport där Saco redogör för vad som bör ingå i ett bra forsknings- och innovationspolitiskt program.

Bloggen Välja yrke

Välja yrke-bloggen handlar om utbildningsval, både för dig som ska söka till gymnasiet och för dig som funderar på vad du ska göra efter gymnasiet.