Sacobloggen

Eva Oscarsson

Artiklar skrivna av:

Eva Oscarsson

Så ser arbetsmarknaden ut för akademiker

Arbetsmarknad

Förra veckan publicerade Saco en ny rapport om akademikers arbetsmarknad. Den innehåller en mängd information om vilka akademikerna är och vad de jobbar med. Trots att antalet akademiker i befolkningen har ökat från omkring en halv miljon till knappt en och en halv miljon under perioden 1990-2013, är det en grupp på arbetsmarknaden som inte…

Eva Oscarsson | 5 oktober, 2015 | Inga kommentarer

Saco i möte med OECD

Internationellt

Saco har mött OECD för att bidra till deras kommande granskning av den svenska ekonomisk-politiska utvecklingen. Mötet fokuserade särskilt på sysselsättning, integration och utbildning. Vartannat år granskar OECD medlemsländerna i syfte att ge råd i ekonomisk-politiska frågor. Deras rapporter utmynnar vanligen i policyrekommendationer. Saco var inbjudet för att i ett tidigt skede diskutera frågor med…

Den demografiska utvecklingens utmaningar för framtida sysselsättning och socialförsäkringar

Arbetsmarknad

Nu återstår bara några dagar på den årliga tre veckor långa ILO-konferensen i Genève. ILO, International Labour Organisation, är den enda av FN:s organisationer som har tre likvärdiga parter: regeringarna, arbetstagarna och arbetsgivarna. ILO:s huvuppdrag är att arbeta för rättigheter i arbetslivet, uppmuntra anständiga arbetsvillkor, förbättra den sociala tryggheten och att stärka dialogen kring arbetsrelaterade…

Eva Oscarsson | 19 juni, 2013 | Inga kommentarer

Genèveskolan – en nordisk folkhögskola

geneve
Arbetsmarknad

Det är inte bara vi i den svenska delegationen som deltar på ILO-konferensen. Det är också tio svenskar som i år deltar i Genèveskolans kurs om ILO-arbetet. Genèveskolan är en gammal institution som bildades redan 1931. Skolans syfte är att öka gemenskap och förståelse för det nordiska samarbetet, öka kunskapen om ILO och dess övergripande…

Eva Oscarsson | 18 juni, 2013 | Inga kommentarer

Intensivt arbete på ILO-konferens i Genève

Arbetsmarknad

Idag startade ILOs 102a arbetskonferens i Genève. Vi är en delegation från LO, TCO och Saco som ska jobba i olika trepartskommitteer under de kommande tre veckorna. En ödesfråga är hur arbetet i applikationskommittén kommer att fungera. I kommittén granskas länder som har anmälts för brott mot ratificerade konventioner. Förra året havererade arbetet och inga…

Eva Oscarsson | 10 juni, 2013 | Inga kommentarer

Arbetslösheten är relativt låg bland ungdomar med akademisk utbildning

Arbetsmarknad

I mina tidigare inlägg om ungdomsarbetslösheten har jag skrivit om hur hög den egentligen är och vilka långsiktiga effekter den leder till för individen. I det här inlägget ska jag fokusera närmare på unga akademiker och deras ställning på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland ungdomar (15-24 år) var 23 procent av arbetskraften år 2011 eller drygt 140 000…

Eva Oscarsson | 19 december, 2012 | 3 kommentarer

Långsiktiga effekter av ungdomsarbetslöshet

Freelancers
Arbetsmarknad

Eftersom ungdomars arbetslöshet i de allra flesta fall är kortvarig anser en del forskare att problemen med ungdomsarbetslösheten överbetonas i debatten. Enligt dessa forskare handlar problemet om den grupp ungdomar med låg utbildning som har svårt att etablera sig överhuvudtaget på arbetsmarknaden och som riskerar långtidsarbetslöshet. De politiska insatserna bör därför fokusera på att få…

Eva Oscarsson | 22 november, 2012 | 1 kommentar

Hur hög är ungdomsarbetslösheten?

Arbetsmarknad

Den höga svenska ungdomsarbetslösheten är en aktuell och omdiskuterad fråga. Diskussionen handlar om hur stor ungdomsarbetslösheten egentligen är, varför den har ökat under de senaste 10-15 åren och vilka politiska åtgärder som behövs för att förbättra ungdomars situation på arbetsmarknaden. Saco har uppmärksammat frågan om ungdomsarbetslösheten i flera sammanhang. Den 5 oktober arrangerade vi ett…

Eva Oscarsson | 16 oktober, 2012 | 1 kommentar

Dags att lyfta blicken i frågan om turordningsreglerna

Arbetsrätt

Sedan flera år tillbaka har lagen om anställningsskydd (LAS) debatterats. Turordningsreglerna och principen sist-in-först-ut har blivit en symbolfråga som växt fram i ett polariserat debattklimat. I ena ringhörnan står de som ser turordningsreglerna som orsaken till bland annat ungdomsarbetslöshet och ohälsa i arbetslivet. I andra ringhörnan står de som menar att turordningsreglerna i LAS fungerar…

Eva Oscarsson | 1 oktober, 2012 | Inga kommentarer

Sacos uppdrag

Saco ska utveckla och förbättra anställningsförhållanden och yrkesutövning för Sveriges akademiker. Vi agerar utifrån en värdegemenskap baserad på förbundsmedlemmarnas utbildning, kunskap och kompetens.

Framblick – filmen om Saco

Gilla Saco på Facebook

Rapporter

Varje år publicerar Sacos utredare ett flertal rapporter och andra publikationer inom olika sakområden.