Sacobloggen

Håkan Regnér

Artiklar skrivna av:

Håkan Regnér

Ojämnställda studieval förändras i skolan

gustav-nora_880x587
Utbildningspolitik

Kvinnor har varit i majoritet i högskolan sedan 1977. Gapet till män har ökat och idag är nästan 65 procent av högskolestudenterna kvinnor. Dessa könsskillnader framställs ofta som ett problem. Men bland kvinnor och män som har gått högskoleförberedande gymnasieprogram och har höga gymnasiebetyg är det lika vanligt att gå vidare till högskolan. Det är…

Välkommet engagemang från (C) i utbildningsfrågan

Högre utbildning

I tisdags skrev en rad företrädare från Centerpartiet en debattartikel i Dagens Samhälle om de regionala högskolornas roll för samhällsutvecklingen. Saco välkomnar Centerpartiets engagemang för den högre utbildningen. Alla studenter förtjänar en utbildning av hög kvalitet, oberoende av lärosäte, och svensk högskola behöver ett stort engagemang av olika aktörer i samhället för att kunna hålla…

Lönesamtal bryter mönster

Löner

Lönesamtalet kan bidra till att bryta mönstren på arbetsmarknaden. Det är lika vanligt bland kvinnor och män att ha lönesamtal. Men samtalet har relativt sett större betydelse för kvinnors löner än för mäns löner. I lönesamtalet kan skevheter i kvinnors lönesättning och bristande karriärmöjligheterna uppdagas. Lönesamtalet minskar könslönegapet och är ett medel för att motverka…

Vad betyder högskolereformen 1976 idag?

Utbildning & forskning

År 1976 var män i majoritet i högskolan. Året efter var majoriteten av studenterna kvinnor. Det berodde på en reform som bland annat lyfte in många eftergymnasiala utbildningar i högskolan. Vilka effekter har det på dagens arbetsmarknad? Tolv nya högskolor tillkom i samband med högskolereformen 1976/77. Flera av dem etablerades utan några fasta forskningsresurser. De…

Som man frågar får man svar Bergh!

Integration

I en ny studie som också är publicerad som debattartikel i DI visar nationalekonomen Andreas Bergh att det finns ett statistiskt samband mellan kollektivavtalstäckning, generösa välfärdssystem och utrikesföddas situation på arbetsmarknaden. Sambandet fastställs genom att jämföra länder med olika system. En jämförande länderstudie som tar sikte på att jämföra allt ifrån hur olika länders arbetsrätt, kollektivavtalstäckning…

Lönespridningen har slutat öka under 2000-talet

Löner

Tvärtemot vad många tror har den totala lönespridningen inte ökat utan utvecklingen stannade av vid millennieskiftet. Det konstaterar vi i boken Lönespridning (utgiven på SNS Förlag). Även Konjunkturinstitutet konstaterar detta i sin senaste lönebildningsrapport. Alltmer pekar på att millennieskiftet var en brytpunkt på den svenska arbetsmarknaden. Lönespridningen ökade från början av 1980-talet fram till början…

För forskningens bästa

kunskaplas
Forskningspolitik

Partierna är förvånansvärt överens i forskningsfrågan. Trots att det skulle vara för forskningens bästa har man ändå inte ansökt om gemensam vårdnad. Det är hög tid att ta ansvar tillsammans. Flera politiska frågor är så viktiga att de inte ska drivas av kortsiktiga politiska utspel. Skolan och pensionerna är två sådana frågor, forskningspolitiken är en…

BB för forskningen

Forskningspolitik

Vi börjar med B som i bredd. Forskarsamhället kan liknas vid ett knattefotbollslag. Alla måste få en möjlighet att utvecklas innan laget toppas. Vilka som kommer att bli de största stjärnorna går inte att säga från början. Därför ska det satsas både på bredden och på eliten. Alltför ensidiga satsningar på eliten leder i förlängningen…

Informationsbrist gör högskolan ineffektiv

Utbildning & forskning

Utvärderingssystemet för högskoleutbildning har kritiserats från många håll. En uppenbar brist som sällan nämns är att det inte hjälper studenterna att välja utbildning utifrån kvalitet, trots att det sägs utvärdera kvalitet. Det gör högskolesystemet ineffektivt. För att utbildning ska löna sig, måste den hålla hög kvalitet. Utbildningens kvalitet avgörs av många faktorer. Ytterst avgörs kvaliteten…

Ska vi ha fler högskolor?

uppsala
Utbildning & forskning

I Sverige finns det 47 universitet och högskolor. Lärosätena är regionalt spridda och erbjuder en stor variation av utbildningar. Men det finns kvalitetsbrister. De måste åtgärdas innan man ens tänker tanken om fler högskolor. I mitten på 1940-talet bedrevs högre utbildning vid universiteten i Uppsala och Lund, vid högskolorna i Stockholm och Göteborg, samt vid…

Håkan Regnér | 4 juli, 2013 | Inga kommentarer

Sacos uppdrag

Saco ska utveckla och förbättra anställningsförhållanden och yrkesutövning för Sveriges akademiker. Vi agerar utifrån en värdegemenskap baserad på förbundsmedlemmarnas utbildning, kunskap och kompetens.

Framblick – filmen om Saco

Gilla Saco på Facebook

Rapporter

Varje år publicerar Sacos utredare ett flertal rapporter och andra publikationer inom olika sakområden.