Sacobloggen

Karin Fristedt

Artiklar skrivna av:

Karin Fristedt

En historisk dag för arbetsmiljöarbetet

nya foreskrifter_arbetsmiljo
Arbetsmiljö

31 mars 2016 är faktiskt en historisk dag. Idag träder de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. Efter drygt 35 års väntan har vi nu specifik reglering på området, som ställer krav på arbetsgivarens arbetsmiljöarbete beträffande arbetsbelastning, arbetstid samt kränkande särbehandling. Mycket har hänt bara de senaste 6 månaderna sedan beslutet om…

Karin Fristedt | 31 mars, 2016 | Inga kommentarer

En strategi för arbetsmiljö –framåt men vart?

Arbetsmiljö

Igår presenterade regeringen sin nationella arbetsmiljöstrategi, ”En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020”. Som en av arbetsmarknadens parter har Saco naturligtvis fått lämna synpunkter på vad vi tycker är viktigt att en strategi innehåller. Men även för oss var det lite spännande igår, då vi inte hade sett något av strategin i skrift tidigare. Även…

Karin Fristedt | 2 februari, 2016 | Inga kommentarer

En glädjens dag– ett kliv framåt för arbetsmiljöarbetet

av_foreskrift
Arbetsmiljö

Idag är en glädjens dag! För idag den 22 september fattar Arbetsmiljöverkets generaldirektör beslut om de kommande nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskrifterna innehåller krav på arbetsgivarens arbetsmiljöarbete beträffande arbetsbelastning, arbetstid samt kränkande särbehandling. Redan för 35 år sedan var frågan uppe till diskussion. Då, år 1980, utfärdades de allmänna råd som fortfarande…

Karin Fristedt | 22 september, 2015 | Inga kommentarer

Börja tidigare!

Socialförsäkringar

Saco har i dagarna att lämnat åsikter på den parlamentariska socialförsäkringsutredningens nästan 1200 sidor tjocka slutbetänkande ”Mer trygghet och bättre försäkring”. Även om betänkandet har ganska få konkreta förslag hanterar det viktiga frågor som har stor betydelse för den enskilda individen, nu och i framtiden. Vad händer med mig när livet hastigt ändras och jag…

Karin Fristedt | 19 augusti, 2015 | Inga kommentarer

Tydligare krav på arbetsmiljöarbetet – ja tack!

iobbahemma
Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket föreslår nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Förslaget innehåller krav på arbetsgivarens arbetsmiljöarbete beträffande arbetsbelastning, arbetstid samt konflikter och kränkande behandling. Det kan låta självklart men detta är en kontroversiell fråga. Arbetsgivarna är negativa till förslaget och tycker att området redan är tillräckligt väl reglerat i arbetsmiljölagen och i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete….

Karin Fristedt | 16 februari, 2015 | Inga kommentarer

Gilla Jobbet?

IMG_9597
Arbetsmiljö

Ja vi gillar jobbet!  Vi är i stort sett nöjda med vårt jobb och tycker att det är meningsfullt. Vi löser krävande problem och är med och beslutar om hur arbetet ska läggas upp.  Så ser arbetslivet och arbetsmiljön ut för en akademiker enligt Arbetsmiljöundersökningen 2013. Fast riktigt så enkelt är det ju inte. Två…

Karin Fristedt | 24 oktober, 2014 | Inga kommentarer

Kommissionen inspireras av Sveriges regionala skyddsombud

Arbetsmiljö

I onsdags deltog jag i ett seminarium på LO om arbetsmiljöarbetet på små arbetsplatser och nyttan med regionala skyddsombud, RSO. Anledningen var att EU-kommissionen var på besök i Sverige ett par dagar för att se hur systemet med regionala skyddsombud fungerar. Idag är det många små och medelstora företag som saknar eget skyddsombud. Arbetslivets förändringar…

Karin Fristedt | 10 oktober, 2014 | Inga kommentarer

Hur ser framtidens arbetsliv ut?

arbetsmiljo
Arbetsmiljö

Idag är det världsdagen för arbetsmiljö. ILO har utropat den 28 april till World Day for Safety and Health at Work för att lyfta betydelsen av ett förebyggande arbetsmiljöarbete, byggt på en lång tradition av trepartssamverkan och social dialog.  Fackliga organisationer runt om i världen ägnar också denna dag för att hedra och minnas dem…

Karin Fristedt | 28 april, 2014 | Inga kommentarer

Standardisering – en facklig fråga?

arbmiljo
Arbetsmiljö

En standard – vad är det egentligen och vad ska det vara bra för? Den som har rest runt i världen vet att i vissa länder måste man ha med sig en adapter, för att kunna ladda sin mobil. Tänk vad mycket lättare det varit om alla länder hade samma standard för elektricitet, samma som…

Karin Fristedt | 20 november, 2013 | Inga kommentarer

Sacos uppdrag

Saco ska utveckla och förbättra anställningsförhållanden och yrkesutövning för Sveriges akademiker. Vi agerar utifrån en värdegemenskap baserad på förbundsmedlemmarnas utbildning, kunskap och kompetens.

Framblick – filmen om Saco

Gilla Saco på Facebook

Rapporter

Varje år publicerar Sacos utredare ett flertal rapporter och andra publikationer inom olika sakområden.