Sacobloggen

Lena Granqvist

Artiklar skrivna av:

Lena Granqvist

Lönesamtal bryter mönster

Löner

Lönesamtalet kan bidra till att bryta mönstren på arbetsmarknaden. Det är lika vanligt bland kvinnor och män att ha lönesamtal. Men samtalet har relativt sett större betydelse för kvinnors löner än för mäns löner. I lönesamtalet kan skevheter i kvinnors lönesättning och bristande karriärmöjligheterna uppdagas. Lönesamtalet minskar könslönegapet och är ett medel för att motverka…

Lönespridningen har slutat öka under 2000-talet

Löner

Tvärtemot vad många tror har den totala lönespridningen inte ökat utan utvecklingen stannade av vid millennieskiftet. Det konstaterar vi i boken Lönespridning (utgiven på SNS Förlag). Även Konjunkturinstitutet konstaterar detta i sin senaste lönebildningsrapport. Alltmer pekar på att millennieskiftet var en brytpunkt på den svenska arbetsmarknaden. Lönespridningen ökade från början av 1980-talet fram till början…

”Väljisar” – löneförmåner med individen i centrum

loneformaner
Löner

Denna vecka pågår en kampanj där Saco tillsammans med sina förbund ger råd inför löneförhandlingar och lönesamtal. Jag vill lyfta fram en aspekt av begreppet ”lön” lite extra, nämligen att ersättning för arbete kan vara så mycket mer än den kontanta lönen. I den totala ersättningen ingår alla förmåner som är en följd av anställningen,…

Lena Granqvist | 23 april, 2013 | Inga kommentarer

Instegsjobb – lösningen på ungdomsarbetslösheten?

Arbetsmarknad

Alan Manning, en av världens ledande arbetsmarknadsekonomer gästade Almedalen under tisdagen. Den här gången handlade det inte om monopsonmodeller som han ofta brukar prata om. Senast Manning var i Sverige var i mitten på 1990-talet. Då var han en av huvudföreläsarna på en work shop för doktorander i nationalekonomi. Vi var där och presenterade utkast…

Dialog, dialog, dialog

Löner

Konfrontation är inte modellen. Det är dialog mellan parterna på alla plan som gäller. Denna dialog pågår hela tiden och mellan parter som strävar efter samma mål – både centralt och lokalt. Saco-S arrangerade ett seminarium om fördelar och nackdelar med avtal utan centralt angivet utrymme, som alla på seminariet kallade sifferlösa avtal, så det…

Det är i lönesamtalet det sker

Löner

Just nu pågår det en omfattande avtalsrörelse på den svenska arbetsmarknaden. För stora grupper är de centrala avtalen redan träffade, medan det återstår ett antal områden att förhandla om. Men det betyder inte att lönerna är satta och klara. Nu tar det egentliga arbetet med att sätta löner vid. Det är ute på det lokala…

Lönespridningens dynamit

Löner

Igår var jag på Svenskt Näringslivs seminarium om löneskillnader, produktivitet, löner och vinster då en ny rapport ”Hjälpande och stjälpande lönebildning” presenterades av Björn Lindgren. På uppdrag av Svenskt Näringsliv har också Fredrik Heyman, docent i nationalekonomi, på Institutet för Näringslivsforskning, sammanställt en bilaga till rapporten om forskningslitteraturen kring lönespridningens effekter på företagens lönsamhet och…

Lena Granqvist | 26 januari, 2012 | Inga kommentarer

Ekonomutbildningarnas arbetslivskoppling

Almedalen

Idag lyssnade jag på ett seminarium om ekonomutbildningarnas arbetslivskoppling (Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation, Civilekonomerna och PwC). Lever akademin och näringslivet i skilda världar och hur kan de världarna bättre kopplas samman var temat för diskussionen som fördes av representanter för studenter, akademi, näringsliv och det politiska livet. Det var en enig panel: att få praktik redan…

Lena Granqvist | 6 juli, 2011 | Inga kommentarer

Sacos uppdrag

Saco ska utveckla och förbättra anställningsförhållanden och yrkesutövning för Sveriges akademiker. Vi agerar utifrån en värdegemenskap baserad på förbundsmedlemmarnas utbildning, kunskap och kompetens.

Framblick – filmen om Saco

Gilla Saco på Facebook

Rapporter

Varje år publicerar Sacos utredare ett flertal rapporter och andra publikationer inom olika sakområden.