Sacobloggen

Robert Boije

Artiklar skrivna av:

Robert Boije

Nej Aida Hadzialic, alla får inte rätt till komvux med regeringens förslag

Utbildningspolitik

På DN-debatt 4 december hävdar gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic att alla ska få rätt till komvux. I en replik samma dag menar vi att rätten till komvux med regeringens förslag bara gäller de som inte har en fullföljd gymnasieutbildning eller som har valt ett program som inte kvalificerar för de högskolestudier som individen önskar…

Akut lärarbrist, finansieringskris och havererad skattepolitik

Budgetpropositionen

Jag hade i dag förmånen att få kommentera finansminister Magdalena Anderssons presentation av höstbudgeten på Liberala Ekonomklubben. Jag passade på att ta upp tre problemområden som jag och Saco är särskilt bekymrade över och som vi anser inte bara sittande regering utan också ett borgerligt regeringsalternativ måste kunna ge trovärdiga svar på hur de ska…

Robert Boije | 12 november, 2015 | Inga kommentarer

Dags att se över tillämpningen av inflationsmålet

huset_huvudentren_high
Penningpolitik

Riksdagens uppdrag till Riksbanken att värna prisstabiliteten ska inte ifrågasättas. Den nya penningpolitiska regim som infördes i början av 1990-talet har starkt bidragit till den långa perioden med reallöneökningar. Men Riksbanken bör pröva om det inte finns bättre sätt att upprätthålla prisstabilitet på än att tillämpa ett strikt inflationsmål på två procent i nuvarande ekonomiska…

Robert Boije, Anders Jonsson | 15 september, 2015 | Inga kommentarer

För mycket fokus på penningpolitiken

Penningpolitik

Det är för mycket fokus på vad penningpolitiken ensamt kan åstadkomma i nuvarande läge. Vi behöver en bredare analys och dialog om vad som är en lämplig mix av penningpolitiska-, finanspolitiska- och finansiella stabilitetsåtgärder. Det finansiella stabilitetsrådet bör ersättas med ett bredare stabiliseringspolitiskt råd. De institutioner som infördes som ett svar på 1990-talskrisen kan också…

Robert Boije | 13 februari, 2015 | 1 kommentar

Var ska pengarna komma ifrån, Olovsson?

tusing_liten
Skatter

Fredrik Olovsson, socialdemokratisk ordförande i riksdagens finansutskott, lovar i ett svar på min artikel att det inte är skattehöjningar som ska betala ökade statliga utgifter de kommande åren. Det återstår att se vad det löftet är värt. På sedvanligt politikermanér svarar inte Fredrik Olovsson på den fråga jag ställde, nämligen vilka skattehöjningar som ska finansiera…

Robert Boije | 1 december, 2014 | Inga kommentarer

Missvisande av Hassler om överskottsmålet

crb42-16587529
Finanspolitik

På DI debatt den 29 oktober hävdar Finanspolitiska rådets ordförande John Hassler att många av de ekonomer som nu förespråkar att överskottsmålet bör tas bort gör det utifrån en ogenomtänkt och okunnig analys. Jag håller med om att det i debatten figurerar ogenomtänkta argument, som till exempel att överskottsmålet ska skrotas så att vi kan…

Robert Boije | 5 november, 2014 | 1 kommentar

Därför är höjda marginalskatter en dålig idé

tusing_liten
Skatter

Jag kommenterade i går regeringens förslag på skattehöjningar, bland annat på Sacos hemsida och i SVT Rapport. Sacos åsikt är att en höjning av marginalskatten vore skadlig för samhällsekonomin eftersom det skulle minska drivkrafterna för utbildning och ansvarstagande och leda till att antalet arbetade timmar minskar i samhället. Vi har ett tydligt kongressbeslut i frågan…

Robert Boije | 8 oktober, 2014 | Inga kommentarer

Onyanserad kritik mot Riksbanken

Finanspolitik

Jag kan inte låta bli att reflektera lite över den debatt som nu pågår om penningpolitiken. Ja, Riksbanken har gjort rätt dåliga inflationsprognoser de senaste åren. Men påståenden som att Riksbanken de senaste åren och ända sedan inflationsmålet infördes har bidragit till en kraftigt ökad arbetslöshet tycker jag är både felaktiga och orättvisa. Att vissa…

Robert Boije | 22 maj, 2014 | Inga kommentarer

Sacos uppdrag

Saco ska utveckla och förbättra anställningsförhållanden och yrkesutövning för Sveriges akademiker. Vi agerar utifrån en värdegemenskap baserad på förbundsmedlemmarnas utbildning, kunskap och kompetens.

Framblick – filmen om Saco

Gilla Saco på Facebook

Rapporter

Varje år publicerar Sacos utredare ett flertal rapporter och andra publikationer inom olika sakområden.