Sacobloggen

Sofia Sandgren Massih

Artiklar skrivna av:

Sofia Sandgren Massih

Nej Aida Hadzialic, alla får inte rätt till komvux med regeringens förslag

Utbildningspolitik

På DN-debatt 4 december hävdar gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic att alla ska få rätt till komvux. I en replik samma dag menar vi att rätten till komvux med regeringens förslag bara gäller de som inte har en fullföljd gymnasieutbildning eller som har valt ett program som inte kvalificerar för de högskolestudier som individen önskar…

Förbättra informationen om de kompletterande utbildningarna!

invandrade-akademiker
Integration

Idag presenterade regeringen satsningar ur Budgetpropositionen för 2016: Investeringar för snabbare etablering (av nyanlända). En stor del av innehållet är välkommet, och angeläget, för att förbättra förutsättningarna för en snabb etablering av de nyanlända. Till exempel underlättar de ökade resurserna till Socialstyrelsen deras möjlighet att påskynda processen för det relativt stora antal människor med utbildning…

Sofia Sandgren Massih | 11 september, 2015 | Inga kommentarer

Sacos uppdrag

Saco ska utveckla och förbättra anställningsförhållanden och yrkesutövning för Sveriges akademiker. Vi agerar utifrån en värdegemenskap baserad på förbundsmedlemmarnas utbildning, kunskap och kompetens.

Framblick – filmen om Saco

Gilla Saco på Facebook

Rapporter

Varje år publicerar Sacos utredare ett flertal rapporter och andra publikationer inom olika sakområden.