Sacobloggen

Chef- & ledarskap

Kategoriarkiv:

Chef- & ledarskap

Hur ska skutan styras?

Chef- & ledarskap

Alla har vi hört om dem och mött dem på våra arbetsplatser eller i managementkonsulternas presentationer – olika verktyg och metoder för styrning. Lean, balanserade styrkort, new public management, målstyrning, just-in-time, lots, kvalitetsindex… I förra veckan träffades Saco Chefsråd för att diskutera styrning och styrsystem. De blickade inåt i sina egna organisationer, utåt i omvärlden,…

Höj trycket på jämn könsfördelning i bolagsstyrelser

ima60259
Chef- & ledarskap

Frågan om könsfördelningen i börsbolagens styrelser seglar med jämna mellanrum upp i samhällsdebatten. Nu finns frågan på den politiska agendan sedan regeringen i sin budget fastslagit att man avser att föreslå en kvoteringslagstiftning om inte börsbolagens styrelser blir mer jämställda och består av minst 40 procent kvinnor efter bolagsstämmorna 2016. Många är dock fortfarande skeptiska…

Karin Karlström | 28 oktober, 2014 | 1 kommentar

Hur ser framtidens arbetsliv ut?

arbetsmiljo
Arbetsmiljö

Idag är det världsdagen för arbetsmiljö. ILO har utropat den 28 april till World Day for Safety and Health at Work för att lyfta betydelsen av ett förebyggande arbetsmiljöarbete, byggt på en lång tradition av trepartssamverkan och social dialog.  Fackliga organisationer runt om i världen ägnar också denna dag för att hedra och minnas dem…

Karin Fristedt | 28 april, 2014 | Inga kommentarer

Använd psykologisk kunskap i lönesättningsarbetet!

Chef- & ledarskap

I förra veckan presenterades en antologi, Lönespridning, skriven av sex av Sacos utredare, utgiven av SNS Förlag. I antologin granskas begreppet lönespridning utifrån olika aspekter, och nivåer, med syfte att nyansera debatten kring lön och lönespridning. Saco har under många år arbetat framgångsrikt med lönebildningsfrågor, framför allt utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv. Genom mitt kapitel i…

Karin Karlström | 25 oktober, 2013 | Inga kommentarer

Jämställdhet handlar om att bestämma sig!

carin-chef
Chef- & ledarskap

Förra veckan hade Saco Chefsråd möte på temat jämställda karriärvägar. Diskussionen handlade mycket om rekrytering samt om balans mellan arbete och privatliv. Hur rekryterar vi jämställt? Vid ett seminarium om rekrytering i praktiken som Saco ordnade i våras framkom att strukturerade och transparanta rekryteringsprocesser ökar jämställdheten och underlättar att hitta rätt person till rätt tjänst….

Anna Kopparberg | 23 september, 2013 | Inga kommentarer

Chefens lön – vad är en rimlig chefslönepremie?

Chef- & ledarskap

Att lyfta fram chefernas betydelsefulla roll för verksamheternas utveckling och i förlängningen Sveriges konkurrenskraft är viktigt. Cheferna har en central roll och de ska naturligtvis få en ersättning som motsvarar det arbete och det ansvar som följer med denna roll. Sacoförbunden har tillsammans ca 140 000 chefer. Tillsammans med förbunden arbetar vi på olika sätt för…

Jämställdhet handlar inte om lika utfall, utan om lika förutsättningar

Chef- & ledarskap

Saco anordnar idag ett seminarium tillsammans med stiftelsen AllBright. Seminariet handlar om rekrytering i praktiken och fokuserar på varför det finns så få kvinnor i näringslivets topp. Kvinnor utgör idag 16 procent av börsbolagens ledningsgrupper, 3 procent av VD:arna och 22 procent av styrelserna. Det innebär att män sitter på 84, 97 och 78 procent…

Josefin Edström | 13 mars, 2013 | 1 kommentar

Det behövs mer forskning om ledningsgruppen

Chef- & ledarskap

I det dunkla skenet av ett gäng stearinljus lyssnade jag häromdagen på ett intressant seminarium på Stockholms universitet om ledningsgrupper. Anledningen till den något ovanliga inramningen av seminariet var ett större strömavbrott som drabbat bland annat delar av universitetet. Men den mycket erfarna föreläsaren, Otto Granberg, fil dr i arbetslivspedagogik vid Stockholms universitet, lät sig…

Karin Karlström | 31 januari, 2013 | Inga kommentarer

Prenumerera – Chef- & ledarskap

Vill du prenumerera på alla inlägg i kategorin Chef- & ledarskap? Ange din e-postadress i fältet nedan och få alla inlägg direkt i din inbox.

För dig som är chef

Saco arbetar för att påverka chefers förutsättningar att kunna göra ett bra jobb. Vi samlar, analyserar och sprider information om chefer och ledarskap. Sacoförbunden hjälper chefer med rådgivning och förhandlingshjälp och att utvecklas och stärkas i chefsrollen.

Att sätta lön – en guide för dig som är chef

Lön kan vara är en stark drivkraft för prestation och professionell utveckling. Rätt använt fungerar det som ett viktigt styrmedel för chefer. För att det ska fungera behöver chefen rätt stöd, kunskaper och förutsättningar. Därför har vi tagit fram en guide för dig som ska sätta lön.

Så mycket tjänar du på att vara chef

Chefslönepremien för akademiker är 30 procent, visar en ny rapport från Saco. Det motsvarar 10 500 kr/mån på genomsnittslönen 35.500 för icke-chefer.