Sacobloggen

flyktingmottagandet

Kategoriarkiv:

Flyktingmottagandet

Ta akademikernas oro på allvar

goran_las
Flyktingmottagandet

I går var en dramatisk dag. När regeringen kallade till pressträff klockan 15 så innebar det en kraftig omsvängning för svensk migrationspolitik. Några timmar tidigare befann jag mig på Migrationsverket i Malmö för att lyssna in personalens syn på den rådande situationen. Och det var en oerhört pressad skara akademiker som mötte mig på enheten…

Göran Arrius | 25 november, 2015 | Inga kommentarer

Orientering utan karta och kompass

Saco har granskat hur det är att komma till Sverige som akade­miker och försöka orientera sig fram till den svenska arbetsmarknaden. Undersökningen visar att många får lov att orientera utan både karta och kompass.

Saco förslag för ett Sverige som integrerar akademiker effektivt

I Sverige finns akademiker från hela världen som är utbildade till och har arbetat som bland annat ekonomer, läkare, lärare, ingenjörer och socialarbetare. Allt för ofta förminskas dessa personers ämnes- och yrkeskunskap enbart på grund av att de inte har en svensk utbildning och ännu inte talar svenska. Sverige har allt att förlora på detta.