Sacobloggen

Löner

Kategoriarkiv:

Löner

Lönesamtal bryter mönster

Löner

Lönesamtalet kan bidra till att bryta mönstren på arbetsmarknaden. Det är lika vanligt bland kvinnor och män att ha lönesamtal. Men samtalet har relativt sett större betydelse för kvinnors löner än för mäns löner. I lönesamtalet kan skevheter i kvinnors lönesättning och bristande karriärmöjligheterna uppdagas. Lönesamtalet minskar könslönegapet och är ett medel för att motverka…

Den kommunaliserade lärarlönen

Löner

En bra lärare kan göra skillnad. Det vet alla som gått i skolan. En som gjorde skillnad för mig hette Erik och var min mattelärare på gymnasiet. Han ägnade mycket tid åt varje elev och hade individuella genomgångar av saker man inte förstod. Fattade man inte när han förklarade på ett sätt provade han med…

Thomas Ljunglöf | 20 december, 2013 | 2 kommentarer

Lönespridningen har slutat öka under 2000-talet

Löner

Tvärtemot vad många tror har den totala lönespridningen inte ökat utan utvecklingen stannade av vid millennieskiftet. Det konstaterar vi i boken Lönespridning (utgiven på SNS Förlag). Även Konjunkturinstitutet konstaterar detta i sin senaste lönebildningsrapport. Alltmer pekar på att millennieskiftet var en brytpunkt på den svenska arbetsmarknaden. Lönespridningen ökade från början av 1980-talet fram till början…

Livslöner debatterades i riksdagen

riksdagen
Löner

Förra veckan lanserade Saco ett verktyg för att se och jämföra livslöner i olika utbildningsgrupper. Detta uppmärksammades av många, däribland Margareta Cederfeldt (M) som valde att lyfta frågan om livslöner under en frågestund i riksdagen. I en fråga till socialminister Göran Hägglund undrar hon följande: Det har precis i dagarna kommit ett instrument från Saco…

Daniel Olemyr | 21 oktober, 2013 | Inga kommentarer

LO ska lära av Saco

2013_Lonespridning-670x335
Löner

”En intressant rapport vars insikter vi kommer att ta med oss när vi ska uppdatera LO:s solidariska lönepolitik.” Ooops! Det kanske inte riktigt var vad jag väntade mig att LO:s chefsekonom Ola Pettersson skulle säga i sin recension av Saco-utredarnas antologi Lönespridning som ges ut i samarbete med Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS. Men det…

Göran Arrius | 15 oktober, 2013 | Inga kommentarer

Samhällsekonomiskt ansvar och utrymme för individuell utveckling

lonesamtal
Löner

Under våren har jag utvecklat min syn på lönebildningen, bland annat i en artikel i SvD den 25 mars. Jag har argumenterat för individuell lönesättning, men också för vikten av att arbetsmarknadens parter håller sig inom en angiven ram. Modellen med industriavtalets så kallade märke kombinerat med individuell lönesättning grundat på lönesamtal har fungerat väl….

Göran Arrius | 22 maj, 2013 | 1 kommentar

Tydlighet skapar trovärdighet – så ska individuell lönesättning fungera

Löner

Flera studier belyser akademikernas erfarenheter av den decentraliserade och individualiserade lönesättningen. Men få granskar de överväganden som en lönesättande chef måste göra innan det slutgiltiga beslutet om en ny lön för en enskild medarbetare. Ett lysande undantag är en studie av Stig Blomskog som presenterades på Saco i början av april. Den studien sätter fingret…

Relevanta lönekriterier är en förutsättning för ett fungerande lönesamtal

Löner

Decentraliserad och individualiserad lönesättning innebär att lönen bestäms utifrån lokala förhållanden och den egna arbetsinsatsen. Konsekvenserna kan bli att löneutfallet varierar mellan olika verksamheter på grund av olika efterfrågeförhållanden och mellan olika arbetstagare på grund av olika arbetsinsatser. En annan konsekvens kan bli att lönesättningsprocessen fungerar olika bra på olika arbetsplatser. När processen fungerar dåligt…

Håkan Regnér | 29 april, 2013 | 1 kommentar

”Väljisar” – löneförmåner med individen i centrum

loneformaner
Löner

Denna vecka pågår en kampanj där Saco tillsammans med sina förbund ger råd inför löneförhandlingar och lönesamtal. Jag vill lyfta fram en aspekt av begreppet ”lön” lite extra, nämligen att ersättning för arbete kan vara så mycket mer än den kontanta lönen. I den totala ersättningen ingår alla förmåner som är en följd av anställningen,…

Lena Granqvist | 23 april, 2013 | Inga kommentarer

Individuell lönesättning är receptet på den nya modellen

goran
Löner

I dag skriver jag på SvD Brännpunkt om behovet av en ny lönebildningsmodell. Utgångspunkten för en sådan modell måste vara individuell lönesättning, alltså att den anställda förhandlar lönen med sin chef. Den centraliserade fördelningen av lönerna fungerade när många arbeten var standardiserade och medarbetarna utbytbara mot varandra. Så ser det inte ut längre. Kraven på…

Göran Arrius | 25 mars, 2013 | 2 kommentarer

Prenumerera – Löner

Vill du prenumerera på alla inlägg i kategorin Löner? Ange din e-postadress i fältet nedan och få alla inlägg direkt i din inbox.

Så mycket kostar jämställda löner

Kolla din livslön

Se interaktiv grafik över livslönen för 36 olika utbildningar.

Saco Lönesök

Saco har tillsammans med 19 Sacoförbund utvecklat Saco Lönesök, Sveriges bästa lönestatistik. Den bygger på löneuppgifter från över 300.000 akademiker.

Så mycket tjänar du på att vara chef

Chefslönepremien för akademiker är 30 procent, visar en ny rapport från Saco. Det motsvarar 10 500 kr/mån på genomsnittslönen 35.500 för icke-chefer.

Livslön

Den samlade lönen och inkomsten under ett helt liv påverkas av en mängd individuella val och politiska beslut. Men vad är det som påverkar och hur mycket? Svaret på dessa frågor hittar du i antologin Livslön, skriven av sex Sacoekonomer.