Sacobloggen

Utb & forskning

Kategoriarkiv:

Utbildningspolitik

Nej Aida Hadzialic, alla får inte rätt till komvux med regeringens förslag

Utbildningspolitik

På DN-debatt 4 december hävdar gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic att alla ska få rätt till komvux. I en replik samma dag menar vi att rätten till komvux med regeringens förslag bara gäller de som inte har en fullföljd gymnasieutbildning eller som har valt ett program som inte kvalificerar för de högskolestudier som individen önskar…

Ojämnställda studieval förändras i skolan

gustav-nora_880x587
Utbildningspolitik

Kvinnor har varit i majoritet i högskolan sedan 1977. Gapet till män har ökat och idag är nästan 65 procent av högskolestudenterna kvinnor. Dessa könsskillnader framställs ofta som ett problem. Men bland kvinnor och män som har gått högskoleförberedande gymnasieprogram och har höga gymnasiebetyg är det lika vanligt att gå vidare till högskolan. Det är…

Vad hände med löftet om sommarkurser, Andersson?

Empty university Amphitheatre.   Amphithéâtre universitaire vide.
Budgetpropositionen

Idag klockan 8 blev regeringens första budgetproposition offentlig. Den innehåller satsningar om ungefär 25 miljarder kronor. Saco Studentråd ser positivt på de satsningar som görs inom utbildningsområdet. Att stärka grundskolan leder på sikt till en bättre högskola. Som facklig organisation tror vi dessutom att samhället blir bättre genom att a-kassans tak höjs och att man…

Johannes Danielsson | 23 oktober, 2014 | Inga kommentarer

Tveksamt av Ekot om gymnasiet

Utbildningspolitik

Färre niondeklassare söker till gymnasieprogram med yrkesinriktning, rapporterar Ekot idag. Men underlaget i artikeln är otillräckligt och riskerar att leda till missvisande slutsatser. Idag rapporterar Ekot att färre söker till gymnasiets yrkesprogram. Ekot har ringt till 40 gymnasieskolor, vilket endast motsvarar 3 procent av de drygt 1250 skolor som fanns hösten 2012. De data som…

Behöver studenter mer praktik?

praktik
Utbildningspolitik

Ett syfte med högskoleutbildning är att förbereda för arbetsmarknaden. Praktik är ett av flera sätt att skapa arbetsmarknadsanknytning på. Det är dock inte den rätta vägen för alla. Akademisk utbildning är ofta generell. Den ska bland annat ge bildning och de färdigheter som gör att vi kan arbeta med flera olika områden, i flera olika…

Det finns inga genvägar till hög kvalitet i högskolan

Högre utbildning

Det stormar kring lärarutbildningen igen. Ett med rätta uppmärksammat problem är att antagningskraven är mycket låga. Utbildningsministern svarade med krav på en godkänt-nivå på högskoleprovet och vissa uppnådda betygsnivåer från gymnasiet för att bli antagen till lärarutbildningen. Tanken är god, men det finns inga genvägar till hög kvalitet i högskolan. Tydliga kunskapskrav är ärligt inför…

Betygsstrul hade kunnat undvikas

Utbildningspolitik

Att något är krävande betyder inte att det kan sopas under mattan. Dagens betygsstrul kunnat undvikas – om regeringen hade lyssnat på remissinstanserna för fem år sedan. När det nya betygssystemet gick på remiss 2008 svarade Saco att just det problem vi ser idag behövde utredas och lösas. Arbetsgruppen bakom utredningen pekade ut samma problem….

Blandad kompott i EU-kommisionens nya syn på utbildning

Utbildning & forskning

EU-kommissionens ”En ny syn på utbildning” lyfter flera viktiga frågor, bland annat studieavgifter, matchning och utbildningskvalitet. Den sammanlagda bilden är både glädjande och oroande. Resurseffektivitet i utbildningssystemet är en viktig poäng i kommissionens meddelande ”En ny syn på utbildning.” Kommissionen uppmanar glädjande nog medlemsstaterna att bibehålla investeringar i skolan och satsa på lärarna trots den…

Emelie Lilliefeldt | 25 februari, 2013 | Inga kommentarer

Kunskapslyftet Light – nu med smak av borgerlighet

Utbildningspolitik

Inför den kommande höstbudgeten har regeringen aviserat en satsning för att hantera ungdomsarbetslösheten. Det så kallande ungdomspaketet innebär en satsning om 8,1 miljarder, varav 5,2 miljarder vigs åt fler utbildningsplatser. En genomläsning av satsningen får mig osökt att tänka på 90-talets kunskapslyft. Regeringens satsning innebär 50 000 utbildningsplatser under perioden 2013-2016 fördelat inom olika utbildningsnivåer….

Andreas Bokerud | 14 september, 2012 | 1 kommentar

Att det är knapert att vara student är inte en nyhet – här är en lösning

Utbildningspolitik

Många undersökningar visar att studenters ekonomi är knapp och går i bästa fall knappt ihop. Sommaren innebär en chans för många studenter att arbeta ihop en liten buffert inför terminerna. Det finns ett tak för hur mycket studenten kan tjäna innan studiemedlet påverkas, det så kallade fribeloppet. Studiemedlet är alltså inkomstprövat det vill säga om…

Andreas Bokerud | 25 juli, 2012 | 1 kommentar

Prenumerera – Utbildning & Forskning

Vill du prenumerera på alla inlägg i kategorin Utbildning & Forskning? Ange din e-postadress i fältet nedan och få alla inlägg direkt i din inbox.

Utbildningskvalitet – vad är det?

Utbildning ska hålla hög kvalitet. Men vad är utbildningskvalitet och hur ska den säkras och höjas på sikt? Denna rapport handlar om just detta och om hur utbildningssystemet bör kompletteras för att studenter ska kunna välja utbildning utifrån kvalitet.

Framtidsutsikter

I Sacos rapport Framtidsutsikter presenteras prognoser för hur arbetsmarknaden för ett antal akademikeryrken kommer att se ut 2019.

Saco Studentmässor

Sveriges största yrkes- & utbildningsmässa för dig som ska välja utbildning efter gymnasiet.

Saco Studentråd

Saco Studentråd är Sveriges största fackliga studentorganisation. Klicka på länken för att läsa mer om vilka vi är, vår organisation och våra samarbeten.

Forskningspolitik

Den hållbara forskningspolitiken är en rapport där Saco redogör för vad som bör ingå i ett bra forsknings- och innovationspolitiskt program.

Bloggen Välja yrke

Välja yrke-bloggen handlar om utbildningsval, både för dig som ska söka till gymnasiet och för dig som funderar på vad du ska göra efter gymnasiet.