Sök

86 träffar på "Jämställdhet"

Jämställdhet i hemmet ger jämställdhet i arbetslivet – eller är det tvärtom?

Tisdag 4 dec 2012

Sacobloggen Flickor har i genomsnitt bättre betyg än pojkar i alla ämnen i grundskolan och på gymnasieskolans samtliga program. Det är också fler kvinnor än män som väljer att studera vidare på högskolan. Framtidskommissionen presenterade i förra veckan en ny studie som visar att kvinnornas växande intresse för utbildning börjar ge resultat på arbetsmarknaden. Men vad...

Jämställdhet handlar om att bestämma sig!

Måndag 23 sep 2013

Sacobloggen Förra veckan hade Saco Chefsråd möte på temat jämställda karriärvägar. Diskussionen handlade mycket om rekrytering samt om balans mellan arbete och privatliv. Hur rekryterar vi jämställt? Vid ett seminarium om rekrytering i praktiken som Saco ordnade i våras framkom att strukturerade och transparanta rekryteringsprocesser ökar jämställdheten och underlättar att hitta rätt person till rätt tjänst....

Jämställdhet handlar inte om lika utfall, utan om lika förutsättningar

Onsdag 13 mar 2013

Sacobloggen Saco anordnar idag ett seminarium tillsammans med stiftelsen AllBright. Seminariet handlar om rekrytering i praktiken och fokuserar på varför det finns så få kvinnor i näringslivets topp. Kvinnor utgör idag 16 procent av börsbolagens ledningsgrupper, 3 procent av VD:arna och 22 procent av styrelserna. Det innebär att män sitter på 84, 97 och 78 procent...

Jämställdhet är ingen individfråga

Tisdag 3 jan 2012

Sacobloggen Löner kan jämföras med flera olika syften. Det behövs kunskap om skillnader mellan sektorer, yrken, avtalsområden och givetvis också – som diskrimineringslagen stadgar – mellan kvinnor och män. Strax innan jul kom Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, med en ny rapport på området. Rapportförfattaren har studerat samband mellan kvinnliga och manliga medarbetares löneutveckling och chefens...

Jämställdhet börjar i utbildningen?

Måndag 1 jul 2013

Sacobloggen Att läsa vid högskolan påverkar oss på flera sätt. Kvinnor har gjort tydliga framsteg för jämställdheten genom sina studieval, medan män väljer mer traditionellt. Det har flera effekter för jämställdheten, inte minst för männen själva. Vid andra världskrigets slut utgjorde kvinnorna knappt 22 procent av högskolestudenterna. Höstterminen 2012 hade andelen kvinnor bland registrerade studenter ökat...