För studievägledare & lärare

En samlingssida för dig som ska vägleda eller informera/prata om om yrke och utbildning med akademisk inriktning

Nyckelord:
Studieval

Saco och förbunden är specialister på högskoleyrken och arbetsmarknaden för högskoleutbildade. Vi vill dela detta med eleverna så att de kan göra ett medvetet och genomtänkt studieval och vi vill stötta dig som är studievägledare i ditt arbetet med att vägleda eleverna. Vi har kurser, trycksaker som ni kan beställa kostnadsfritt och presentationsmaterial för våra yrkesområden.

Yrken A-Ö

Information om våra högskoleyrken, med möjlighet att ställa kompletterande frågor till Sacoförbunden, som är författare till texterna. Till Yrken A-Ö

Presentationsmaterial från Sacos SYV-kurser

Sacoförbundens presentationsmaterial om framförallt yrken- och utbildningsgrupper. Gå dit

Framtidsutsikter

Sacoförbunden arbetsmarknadsprognoser på fem års sikt. Till Framtidsutsikter

Livslön

Hur lönsamma är olika högsskoleutbildningar ekonomisk sett och i förhållande till varandra? Till Saco Livslön

Saco Studentmässor

Utbildningmässor för studievalet efter gymnasiet som Saco anordnar i Stockholm och Malmö varje år i november/december. En mycket uppskattad inspirations- och faktakälla och ett effektivt sätt att sparka igång studievalsprocessen hos eleverna. Föeutom alla utställare inom både svensk och internationell utbildning samt yrke och arbetsmarknad har vi ett omfattande och väldigt välbesökt seminarieprogram. Det är oftast du som är studievägledare som samordnar besöket. Till Saco Studentmässor

Youtubekanal med filmade seminarier

Vi filmar de flesta seminarierna på mässan i Stockholm. Det finns att titta på på Saco Studentmässorns Youtubekanal. Vi har sorterat dem i spellistor efter olika intresseområden så att det ska vara enkelt att hitta. Till Youtubekanalen

Sacos trycksaker för studievalet

Välja yrke, Framtidsutsikter, Konsten att välja utbildning och Hur pluggar du? kan du som är studievägledare beställa kostnadsfritt till dina elever. Se här hur du beställer dem.

Sacos Kompetensutvecklingsprogram för studievägledare

Vi anordnar ett kompetensutvecklingsprogram för studievägledare där Saco och förbunden delar med sig av sin kunskap om yrke och arbetsmarknad. Kursen är fyra heldagar utspridda över året med början i oktober. Vi lägger ut presentationerna här så att även ni som inte går kursen kan använda dem. Läs mer här

Sacos SYV-grupp på Facebook

Begär att få gå med och få tips när något intressant är på gång.