Jag har svårt att bestämma mig för vad jag ska välja – hur kan man komma igång?

Det kan vara bra att utgå från en tankemodell, t.ex. den som finns på vår webbplats. Den bygger på tre olika steg – Inåt,vem är jag? / Utåt, vad finns? / Framåt, vad vill jag? Du hittar den här under Kom igång.

Väljayrkebloggen finns också flera bra tisp från studievägledare Ingmar Andersson kring olika sätt att ta sig an frågorna vad och hur man ska välja. Du kan också ladda ned eller beställa Ingmars bok Inåt - Utåt - Framåt här.