Var och hur kan man arbeta som agronom

Agronomers arbetsuppgifter är oftast relaterade till lantbruk, livsmedelsproduktion eller miljö. De kan ägna sig åt utredning, analys och rådgivning. Fler och fler agronomer jobbar med kretslopp och andra miljöfrågor. De kan exempelvis arbeta med kvalitets- och miljöledning eller med bistånds- och utvecklingsfrågor. Att kvalitetssäkra, utveckla, marknadsföra och sälja nya produkter är andra vanliga arbetsuppgifter.

Lantbruks- och livsmedelsföretag är vanliga arbetsgivare, men agronomer arbetar också ofta på banker och försäkringsbolag samt på myndigheter såsom till exempel Jordbruksverket. Andra jobbar som rådgivare på olika typer av tjänsteföretag, ofta med lantbruksföretag som kunder. En del arbetar också med forskning och utbildning främst på universitetet.

Agronomutbildningen är en bred yrkesutbildning som öppnar för många olika yrken. De fem vanligaste yrkestitlarna är:

  • Handläggare (hanterar ärenden på myndigheter)
  • Rådgivare (ger råd till lantbrukare)
  • Forskare (ägnar sig åt forskning)
  • Projektledare (ansvarar för projekt)
  • Djur- eller livsmedelsinspektör (kontrollerar att lagstiftningen följs)

Naturvetarna bedömer att det finns ca 3 000 yrkesverksamma agronomer i Sverige.