Ambassadör/diplomat

En diplomat är en tjänsteman som företräder sitt lands regering, periodvis placerad på beskickning hos främmande makt, då med diplomatisk ackreditering och diplomatpass med skydd av Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Diplomatkåren, Corps Diplomatique eller CD är gruppen diplomater.

Ambassadör (av franska ambassadeur) är ett diplomatiskt sändebud och del av ett lands utrikesrepresentation och chef för ambassaden (beskickningen), och enligt Wienkonventionen om diplomatiska relationer (1961) en diplomat av högsta rang. Ambassadörers fullständiga titel är ofta "extraordinär och plenipotentiär ambassadör"; ambassadörer tituleras "excellens". I andra sammanhang kan ambassadör avse företrädare utan plenipotentiär makt, som fallet är för till exempel goodwill-ambassadörer.

Ambassadörer har fullmakt som en stats högsta representation, vanligen stadigvarande stationerad i viss annan stat, med vilken den egna staten har diplomatiska förbindelser, men även organisationer, till exempel FN. Enligt praxis och Wienkonventionen har ambassadörer immunitet i gästlandet, det vill säga att de inte ställas inför rätta. Ambassadörer ackrediteras per Wienkonventionen till statschefer.

Ambassadörer har i regel sin tjänstebostad i ett residens.


Utbildning

UD rekryterar personal en gång om året till sitt traineeprogram – Diplomatprogrammet. För att söka till det krävs svenskt medborgarskap, en akademisk examen och goda språkkunskaper. Du ska också ha goda allmänna kunskaper om det svenska samhället och ett brett och levande intresse för omvärlden liksom för frågor som rör Sverige i världen.

Vanliga bakgrunder för dem som antas är statsvetare, jurister och ekonomer. Läs mer under dessa yrken samt under www.srat.se och om diplomatprogrammet här på regeringen.se: http://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/student-och-praktik/diplomatprogrammet/

Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i många olika karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan. Om du har ytterligare frågor kan du ställa dem här nedanför..