Har du en utländsk apotekarexamen?

Reglerat yrke

Apotekare är ett reglerat yrke inom hälso- och sjukvård i Sverige. Det betyder att du måste ha legitimation från myndigheten Socialstyrelsen för att kunna arbeta som apotekare på apotek. Om du väljer att jobba inom andra branscher, exempelvis landsting, myndighet eller på läkemedelsföretag behöver du i allmänhet ingen legitimation.

Såhär går bedömning/värdering av utländsk utbildning till

Du ansöker om att få legitimation hos Socialstyrelsen. Det kostar ingenting att ansöka om legitimation. 

Det är olika regler för att ansöka om legitimation om du har en utbildning från ett EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz eller om du har en utbildning från något annat land.

Du som har en utbildning till apotekare från ett land som inte är med i EU och inte är Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz måste först kunna svenska språket bra. Sedan ska du:

1. Ansöka om att din utbildning prövas.
2. Göra ett prov i svenska språket och få godkänt resultat.
3. Göra ett prov i farmakologi och få godkänt resultat.
4. Läsa kurser i samhällsfarmaci och farmakoterapi och få godkänt resultat.
5. Göra praktik på ett apotek, det gör du samtidigt som du läser kurserna ovan.
6. Göra en ansökan om att få legitimation.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.

Du som har en utbildning till apotekare från EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz behöver fylla i en ansökningsblankett. Blanketten finns på Socialstyrelsens hemsida. Du behöver också skicka in:

  •  personbevis
  •  kopia av examensbevis
  •  kopia av behörighetsbevis
  •  intyg om att utbildningens nivå uppfyller EU:s krav

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.