Lön före skatt

Inom läkemedelsindustrin, på apotek och inom den offentliga sektorn sätts lönen individuellt. Det innebär att du får lön efter den utbildning du har och den kompetens du visar i ditt arbete.

  • Ingångslönen på läkemedelsföretag för apotekare var år 2015 cirka 31 000 kr per månad. Vid 35 års ålder var medianlönen för en apotekare cirka 47 000 kr per månad och vid 45 år var den 58 000 kr per månad.
  • En nyexaminerad apotekare hade år 2015 på apotek cirka 31 000 kr per månad. Vid 35 års ålder är medianlönen cirka 34 000 kr per månad och vid 45 år var den 38 000 kr per månad.
  • Ingångslönen för den som valde att arbeta i den offentliga sektorn var 2015 cirka 32 000 kr per månad för en apotekare. Medianlönen för en apotekare vid 35 års ålder var cirka 38 000 kr per månad och vid 45 år var den 45 000 kr per månad.