Sacoförbund och källa

Sveriges Farmaceuter är ett Sacoförbund med cirka 6600 medlemmar som organiserar Sveriges apotekare och receptarier. Sveriges Farmaceuter är den enda organisation som arbetar enbart för apotekare och receptarier.  Mer information finns på www.sverigesfarmaceuter.se