Behörighet

Kandidatexamen inom det teknisk-naturvetenskapliga området eller yrkesexamen om minst 180 hp inom motsvarande områden såsom högskoleexamen eller civilingenjörsexamen. För mer utförlig information se programbeskrivningen på den aktuella högskolans hemsida.