Lön före skatt

Lönen för arbetsterapeuter är individuell och differentierad. Det betyder att lönen varierar både mellan individer och mellan olika arbetsgivare och arbetsmarknadssektorer.
Medianlönen för nyutexaminerade är 25 100kr per månad. 10 år efter examen är medianlönen 28 500kr per månad, och 20 år efter examen 30 600 kr per månad.