Var och hur arbetar en arbetsterapeut

Arbetsterapeuten arbetar med individer eller grupper för att förebygga, lösa och mildra de begränsningar som en sjukdom eller skada kan innebära i vardagen. Arbetsterapeuten tränar patienter/klienter till att klara eget boende, att få en aktiv fritid, och att klara av skola och arbete. Arbetet sker ofta i team tillsammans med andra yrkesgrupper. Totalt finns det cirka 12 000 yrkesverksamma legitimerade arbetsterapeuter i Sverige.

Åtta av tio arbetsterapeuter har kommun eller landsting som arbetsgivare och arbetar på sjukhus, vårdcentraler, inom barn- och vuxenhabilitering eller äldre- och handikappomsorg.

Övriga kan arbeta till exempel på Arbetsförmedlingen eller inom Kriminalvården. En del ägnar sig även åt undervisning och forskning inom arbetsterapi. Det finns också arbetsterapeuter som arbetar inom privat sektor, till exempel på hjälpmedelsföretag eller inom företagshälsovård.