Arkitekt (byggnadsarkitekt)

Publicerad: Fredag 10 jun 2016

Senast uppdaterad: Tisdag 21 jun 2016

Arkitektyrket rymmer mycket mer än att rita hus. Stads- och samhällsplanering är betydelsefulla arbetsuppgifter för arkitekter. Arkitektens roll i dessa sammanhang är ofta att hitta lösningar som förenar olika krav och önskemål.

Arkitekter medverkar även i ökad utsträckning vid planering av vägar och andra trafiklösningar. De arbetar också med att förvalta befintliga byggnader, vilket innebär både att vårda kulturarvet och att utveckla och anpassa byggnader till nya verksamheter och krav. Här kan arkitekter medverka både som projektledare och konsulter.

Men fortfarande är husritande den vanligaste arbetsuppgiften för arkitekter. Även här handlar det om att förena tekniska, ekonomiska, ekologiska och estetiska krav till en fungerande helhet.

Ofta prövar arkitekten många alternativa idéer och förslag.

Som anställda i kommuner arbetar arkitekter, förutom med planering, med att behandla bygglov och ge råd till allmänheten och byggherrar.

Arkitekter arbetar även med utredningar och forskning.

Den största gruppen arkitekter är anställda i arkitekt- och konsultföretag eller har egna företag. Arkitekter finns också i kommuner och statliga myndigheter som länsstyrelser, Boverket, Vägverket, Naturvårdsverket med flera.

Var och hur kan man arbeta?

Utbildning

Behörighet

Utlandsstudier

Jobba i Sverige med en utländsk arkitektexamen

Hur mycket tjänar en arkitekt före skatt?

Arbetsmarknaden

Att jobba utomlands med din svenska arkitekexamen

Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i många olika karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan. Om du har ytterligare frågor kan du ställa dem här nedanför..