Utlandsstudier

Det finns likvärdiga utbildningar i de flesta länder i västvärlden. Men det finns också ett stort utbud av utbildningar som inte motsvarar de svenska. Dessa kan vara mer tekniskt inriktade och mer lika en svensk ingenjörsutbildning eller vara kortare förberedande utbildningar.

Om man vill studera utomlands finns ett EU-direktiv som talar om vilka utbildningar som leder till en godkänd arkitektexamen. Om du funderar på en arkitektutbildning utomlands bör du kontrollera med Universitets- och Högskolerådet (UHR) om denna motsvarar en svensk utbildning.

Tumregeln här är att den bör omfatta minst fem års studier på heltid ej distans. Alla utbildningar i Sverige ger möjlighet till utlandsstudier/utbytesstudier under en eller två terminer.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

För att arbeta som byggnadsarkitekt inom EU krävs att du gått en utbildning som uppfyller EU:s direktiv för yrkeskvalifikation. Arkitektutbildningarna på KTH, Chalmers, LTH och Umeå gör det.

På grund av regionala skillnader är inte alla typer av arkitektjobb tillgängliga för dem som inte är utbildade i landet. Detta gäller framför allt anställningar som innebär myndighetsutövning.