Arbetsmarknaden för en arkivarie idag

För nyexaminerade: Balans
För erfarna: Balans

Arkivarier med kompetens inom IT- och databashantering kommer med sannolikhet att ha goda utsikter på arbetsmarknaden framöver.