Behörighet

Förkunskapskraven varierar mellan utbildningsorterna till allt från grundläggande behörighet till krav på tidigare högskolestudier.
Kolla med respektive högskola eller universitet då variationer kan förekomma!