Arbetsmarknaden för en audionom idag

För nyutexaminerade: idag liten konkurrens om jobben - det finns fler jobb än utbildade. 
För yrkeserfarna: idag liten konkurrens om jobben.
Det finns dock regionala olikheter.

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter