Har du en utländsk audionomexamen?

För att arbeta som audionom i Sverige krävs en svensk legitimation. Du behöver även goda kunskaper i svenska språket.