Lön före skatt

Genomsnittlig ingångslön för nyexaminerade: 26 700 kr per månad.
Genomsnittlig medianlön vid 35 års ålder: 29 500 kr per månad.
Genomsnittlig medianlön vid 45 års ålder: 30 200 kr per månad.