Utbildning för att bli audionom

Audionomprogrammet har huvudämnet audiologi eller hörselvetenskap som det också kallas. Till huvudämnet anknyts kurser i andra relevanta ämnesområden. Utmärkande för utbildningen är dess tvärvetenskapliga karaktär.

I huvudämnet ingår följande: vetenskapsmetodik, audiologisk diagnostik och rehabilitering, teknisk audiologi med akustik och signalbehandling, klinisk utbildning, rehabiliteringsplanering, psykosocial och pedagogisk hörselrehabilitering, medicinsk audiologi med anatomi och fysiologi och hörapparatteknik.

Övriga ämnen som ingår är: Fysik, psykologi, neurologi, gerontologi och geriatrik, fonetik och lingvistik, pedagogik och terapeutiskt förhållningssätt.

Arbetsplatspraktik på audionommottagning är integrerad i utbildningen.

Utbildningens längd

Grundutbildningen ger en kandidatexamen vilket motsvarar 180 hp. På audionomprogrammet i Lund kan man studera i fyra år och ta ut en magisterexamen. Efter tre år kan man söka legitimation hos Socialstyrelsen utifrån samtliga studieorters utbildningar.

Inriktningar & vidareutbildning

På alla studieorter finns det möjlighet att läsa till en masters- eller magisterexamen efter avslutad grundutbildning. Det finns även möjlighet att forska och doktorera inom audiologin.

Här kan du studera

Karolinska Institutet i Stockholm, Göteborgs universitet, Örebros universitet samt Lunds universitet. Mer information på www.studera.nu.