Lön före skatt

 

  Beteendevetare, privat    Beteendevetare, offentlig
Nyexad          27 300 26 000
35 år 38 700 32 000
45 år   47 000 37 000