Var och hur arbetar en biolog

Biologer arbetar framför allt med frågor som rör vår hälsa eller miljö.

Biologer inriktade mot hälsa arbetar ofta med kvalitetstestning, provning och produktutveckling. Biologer med denna inriktning finns i life science-branschen bland annat inom läkemedelsindustrin på hygieniska och diagnostiska laboratorier, till exempel inom sjukvården.

Väljer du biologi med fokus på miljö och ekologi kan du jobba som konsult inom miljöområdet, som ekolog, samhällsplanerare, inventerare, utredare, miljörevisor, -samordnare eller -chef.

Livsmedels-, djurskydds- samt miljö- och hälsoskyddsinspektörer är också ofta biologer, men de vanligaste yrkestitlarna är handläggare, forskare, doktorand, biolog och projektledare

Oavsett vilken inriktning du väljer finns det en arbetsmarknad inom forskning, utveckling och utbildning. Många biologer breddar sin utbildning genom att läsa exempelvis kommunikation, marknadsföring, juridik eller ekonomi och jobbar som exempelvis vetenskapsjournalister och miljörevisorer. I allt större utsträckning behövs biologer med teknisk kompetens för att utveckla produkter, processer och tjänster.

Biologer med specialistinriktningar av olika slag finns framför allt på offentlig sektor, på myndigheter, universitet och högskolor. Inom landstingen finns exempelvis sjukhusgenetiker; på djurparker etologer och zoologer, samt på botaniska trädgårdar botaniker.

Naturvetarna bedömer att det finns ca 12 000 biologer på arbetsmarknaden.

Bioinformatiker

Läs här

Molekylärbiolog

Du får kunskap om bakterier, växter, virus, djur eller människor på molekylär nivå. Molekylärbiologer arbetar ofta med forskning och utveckling inom hälsa, miljö och lantbruk. Läs även under bioteknolog.

Sjukhusgenetiker

Sjukhusgenetiker arbetar vid universitetssjukhusens kliniskt genetiska enheter. Arbetsuppgifter inkluderar tolkning och rapportering av resultat från genetiska analyser, kvalitetssäkring av laboratorieverksamheten, samt utveckling och implementering av nya metoder i klinisk genetisk laboratoriediagnostik.

Toxikolog

Toxikologer studerar med hjälp av olika modeller hur olika ämnen påverkar människors hälsa vid skiftande exponeringssituationer. Det kan till exempel handla om att bedöma risken för att olika kemiska ämnen kan orsaka fosterskador och sjukdomar som exempelvis cancer. Många toxikologer arbetar på Kemikalieinspektionen och andra myndigheter. Andra forskar eller arbetar som konsulter eller experter på olika företag.

En gren av toxikologin, som kallas ekotoxikologi, undersöker hur kemiska ämnen påverkar ekosystem och olika organismer i miljön. De som jobbar med detta kallas ekotoxikologer.

Läs mer om utbildningarna som finns som program på Karolinska institutet www.ki.se, Stockholms universitet www.su.se, respektive Uppsala universitet www.uu.se (ekotoxikologi). Du kan också läsa mer om yrket på Svensk Förening för toxikologis webb, http://toxikolog.se/allman-information/