Arbetsmarknaden för en biomedicinare idag

För nyexaminerade: Stor konkurrens om jobben (det finns fler utbildade än det finns jobb) .
För erfarna: Stor konkurrens om jobben.

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter