Biomedicinsk analytiker

Biomedicinska analytiker tar fram underlag till läkare, så att de kan bedöma om en patient har en viss sjukdom, hur utbredd den är samt huruvida en viss behandling har gett resultat.

Publicerad: Måndag 23 jun 2014

Sacoförbund som företräder yrket -

Sacos förbund har genom arbetet med att hjälpa medlemmar och förbättra deras arbetsvillkor väldigt god kunskap om de yrken de representerar. Redan när du börjar studera kan du bli medlem i ett Sacoförbund. Det är väldigt låga avgifter på studerandemedlemskap och du får många bra förmåner.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se