Lön före skatt

Medianlönen för biomedicinska analytiker inom landstinget, där det absoluta flertalet av de biomedicinska analytikerna arbetar, är 26 800 kr per månad, men inom privat sektor kan lönerna vara betydligt högre.

De flesta biomedicinska analytiker, även de utanför landstinget, har en lön i spannet mellan 24 000 och 37 000 kr månad.

Siffrorna ger dig en uppfattning om löneläget men säger inte särskilt mycket om vilken lön just du kan få. Naturvetarna rekommenderar alla sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.