Lön före skatt

Lönerna för brandingenjörer och civilingenjörer i riskhantering förhandlas individuellt, och de varierar beroende på bransch, arbetsuppgifter och ansvar samt – inte minst – erfarenhet och individuella meriter.

För examinerade 2011–2015 var medianlönen 37 000 per månad för dem i kommunal tjänst, enligt Sveriges Ingenjörers lönestatistik 2015. För yrkeserfarna, särskilt i chefsbefattningar, kan lönerna vara betydligt högre.