Har du en utländsk civilekonom/ekonomexamen?

Bland ekonomyrkena är revisor ett av de yrken som är reglerade i Sverige. Utbildningar som leder till yrken som kräver auktorisation, legitimation eller motsvarande i Sverige kallas reglerade yrken.

Utbildning till revisor

För att bli godkänd revisor krävs en ekonomie kandidatexamen, tre års kvalificerad praktik och revisorsexamen. Auktoriserade revisorer har en fyraårig akademisk utbildning, minst fem års kvalificerad praktik och revisorsexamen. Läs mer på www.revisorsnamnden.se och www.far.se.