Lön före skatt

Rekommenderad ingångslön är 27 000 kronor och arbetsmarknaden följer detta ganska väl. Månadslönen (median) för nyutexaminerade civilekonomer år 2015 var 27 000 kr inom privat sektor, 26 000 kronor inom statlig sektor och 27 200 kronor inom kommunal sektor.

10 år efter examen är månadslönen (median) för en privatanställd civilekonom och ekonom 44 000 kr, för statligt anställd 37 000 kr och för anställd inom kommun eller landsting 38 000 kr. Medianlönen 20 år efter examen är 55 200 kr för privatanställda, för statligt anställda 45 600 kr och för anställda inom kommun och landsting 41 000 kr.