Var och hur arbetar en civilingenjör

Ingenjörsutbildning är möjligheternas utbildning. Alla kan naturligtvis inte göra allt, men oavsett inriktning finns ingenjörer i en mängd yrken, allt beroende på intresse, erfarenhet och konjunktur. Det är därför ingen lätt uppgift att beskriva hela bredden av det ingenjörer av olika slag arbetar med, och det får definitivt inte plats här. Ett försök att fånga in de stora dragen på ett aningen större utrymme (ett par tre sidor), hittar du i Sveriges Ingenjörers broschyr Ingenjör? Jag?

Civilingenjörens arbetsuppgifter kan innebära allt från forskning och utveckling av ny teknik till produktionsplanering och marknadsföring. Med stigande erfarenhet blir civilingenjörer ofta chefer eller företagsledare. Civilingenjörer arbetar som regel tillsammans i projekt, där även andra yrkesgrupper ingår.

I det privata näringslivet arbetar civilingenjörer på industri- och konsultföretag inom en mängd olika branscher – från gruv- och pappersindustri till samhällsbyggnad, elektronik och IT.

Den största gruppen statligt anställda civilingenjörer är lärare och forskare vid högskolor och forskningsinstitutioner. Civilingenjörer finns till exempel också vid stora statliga verk som Trafikverket och Lantmäteriverket samt inom försvarsförvaltningarna.

I kommunerna finner man civilingenjörer på tekniska eller ledande befattningar vid stadsbyggnadskontor, energiverk och fastighetskontor.

Ingenjörsyrket är i hög grad internationellt. Svenska ingenjörer arbetar både som direktanställda vid utländska företag och vid svenska företag verksamma i utlandet.

2015 fanns i Sverige över 110 000 yrkesverksamma civilingenjörer, varav drygt 10 000 även hade avlagt forskarexamen. I gruppen inräknas även ett mindre antal med en masterexamen inom teknik.