Lön före skatt

Medianlönen för cytodiagnostiker var 2015 35 100 kr per månad och de flesta tjänar  28 800 till 39 800 kr per månad. Siffrorna ger dig en uppfattning om löneläget men säger inte särskilt mycket om vilken lön just du kan få. Naturvetarna rekommenderar alla sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.