Arbetsmarknaden för en diakon idag

För nyexaminerade: Idag är det balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb).
För erfarna: Idag är det balans på arbetsmarknaden.