Lön före skatt

Ingångslönen för en nyexaminerad diakon är idag ungefär 25 600 kr. Efter tio år i yrket ligger medianlönen på ca 27 000 kr. Sjukhus och stiftsdiakoner har ofta högre lön än församlingsdiakoner.