Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte där du vill läsa vid för mer information. Se kontaktuppgifter längst bak i boken.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?
Det finns möjlighet för diakoner från andra länder och andra evangelisklutherska kyrkor att arbeta i Svenska kyrkan. Särskilda bestämmelser om detta finns i Kyrkoordningen. Svenska diakoner har på motsvarande sätt möjlighet att arbeta utomlands i dessa kyrkor.