Lön före skatt

Medianlönen för dietister var 2015 29 500 kr per månad. De allra flesta har en lön i spannet mellan 25 000 och 38 100 kr per månad. Siffrorna ger dig en uppfattning om löneläget men säger inte särskilt mycket om vilken lön just du kan få. Naturvetarna rekommenderar alla sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.