Utbildning för att bli dietist

Dietistprogrammet är en treårig yrkesutbildning med naturvetenskaplig profil med inriktning mot kostvetenskap, dietetik och klinisk nutrition. Andra ämnen som ingår i utbildningen är näringslära och fysiologi. Ett av de viktigaste redskapen för en dietist är samtal och förmåga att ge och ta emot information. Därför ingår även kommunikation, psykologi och samtalsmetodik i utbildningen. En central del av utbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen då studenterna under handledning av yrkesverksamma dietister träffar patienter.

Utbildningens längd

Dietistutbildningen är tre år lång (180 hp) och ger en yrkesexamen som dietist. Efter examen kan man ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Utbildningen ger dig också möjlighet att fortsätta studera på avancerad nivå. För mer information se www.studera.nu.

Inriktningar & vidareutbildning

Möjlighet till olika inriktningar på avancerad nivå genom magister- eller masterprogram.

Här kan du studera

Dietistprogrammet ges vid Göteborg, Umeå respektive Uppsala universitet.