Diplomat

En diplomat är en tjänsteman som företräder sitt lands regering och som periodvis är placerad på ambassader utomlands. I samband med en utlandstjänst måste diplomaten först auktoriseras, eller bli ackrediterad, som det kallas. Diplomaten tilldelas också ett diplomatpass med skydd av Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Diplomaten är anställd i regeringskansliet med placering i utrikesförvaltningen.

En diplomat benämns under utlandstjänstgöringen ofta som ambassadsekreterarekambassadråd, ministerråd eller ambassadör. Utrikesdepartementet, UD rekryterar personal en gång om året till sitt traineeprogram – Diplomatprogrammet.

För att söka till Diplomatprogrammet krävs svenskt medborgarskap, en akademisk examen och goda språkkunskaper. Du ska också ha goda allmänna kunskaper om det svenska samhället och ett brett och levande intresse för omvärlden liksom för frågor som rör Sverige i världen.

Vanliga bakgrunder för dem som antas är statsvetare, jurister och ekonomer. Läs mer under dessa yrken samt under www.srat.se och www.regeringen.se.

Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i många olika karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan. Om du har ytterligare frågor kan du ställa dem här nedanför..